T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Düzce İl Sağlık Müdürlüğü

T.C. Sağlık Bakanlığı
Düzce İl Sağlık Müdürlüğü

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Taşınır Mal Satış İlanı

Güncelleme Tarihi: 18/10/2017

TAŞINIR MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

 

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SIRA NO

CİNSİ VE MODELİ

MARKASI

DURUMU

PLAKASI

BULUNDUĞU YER

TAHMİNİ BEDEL (TL)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL)

İHALE TARİHİ VE SAATİ

1

2000 Model Kamyonet

Peugeot

Tamir ile kullanılabilir

 

81 AC 270

Halk Sağlığı Müdürlüğü Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Otoparkı

6.100,00TL

1.830,00TL

30.10.2017-10.00

2

2000 Model Kamyonet

Peugeot

Tamir ile kullanılabilir

 

81 AC 099

Halk Sağlığı Müdürlüğü Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Otoparkı

6.550,00TL

1.965,00TL

30.10.2017-10.20

3

2001 ModelOtomobil (Steyşın)

Kartal

Tamir ile kullanılabilir

 

81 AN 535

Halk Sağlığı Müdürlüğü Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi Otoparkı

5.200,00TL

1.560,00TL

30.10.2017-10.40

4

2001 Model Kamyonet

Fort Transit

Tamir ile kullanılabilir

 

81 AY 754

Halk Sağlığı MüdürlüğüEk Bina Otoparkı Aziziye Mahallesi Okul Sokak

5.850,00TL

1.755,00TL

30.10.2017-11.00

 

               

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınır malların satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile hizalarında belirtilen tarih ve saatte  Düzce Halk Sağlığı  Müdürlüğü  Toplantı Salonunda  toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.

1-İhaleye katılacak isteklilerin;

a- Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzu veya 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen değerlerden herhangi birini,  (Banka Teminat Mektubu verilmesi halinde, teminat mektubunun geçici, süresiz, limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir. Geçici teminatlar her bir ihale için ayrı ayrı olmak üzere Düzce Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacaktır.)

b- Gerçek kişilerin nüfus cüzdan sureti ve yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah senedi), tebligat için Türkiye'de adres göstermelerini (adres beyanı), tüzel kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya mesleki teşekkülden yılı içinde alınmış sicil belgesi, Tüzel kişilik adına teklifte bulunacak kişilerin noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, ortak katılım halinde, ortak  girişim beyannamesinin,

c- Gerçek kişiler adına vekaleten katılacakların Noter Tasdikli vekaletnamesinin;

ihale gün ve saatine kadar  Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplantı odasında toplanacak İhale Komisyonu Başkanlığına verilmesi veya ihale gün ve saatine kadar Komisyon Başkanlığına posta yolu ile ulaştırılması gerekmektedir.

2- İhale şartnameleri hergün mesai saatleri içinde Düzce Halk Sağlığı  Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca taşınır mallar  mesai saatleri içerisinde bulunduğu Halk Salığı Müdürlüğüne  bağlı ek bina ve Kaynaşlı Entegre hastanesi  kurum otoparklarında görülebilir.

3- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.  

4- Taşınır malların ihale bedelleri peşin ödenecek olup, satış bedelleri üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca K.D.V.alınacaktır.   '              

5- Taşınır mallar ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar ile alım, satım ve yerinden alma giderleri, TÜVTÜRK muayene ücretleri alıcıya aittir.               

6-İhale bilgileri Düzce Halk Sağlığı Müdürlüğünün Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.duzcesaglik.gov.trinternet adresi ile 0380 523 92 72 numaralı telefondan öğrenilebilir. İLAN OLUNUR