Kadına Yönelik Şiddet ve ÇİM Eğitimi
05 Ekim 2018

Müdürlüğümüz Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve Kanser Birimimizce düzenlenen Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği ve Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında 20-21-23-24-25 Eylül 2018 tarihlerinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı Elemanlarına 1 günlük hizmet içi eğitim verilmiştir.

Sosyal Hizmet Uzmanı Yasin YEKELER ve Psikolog Ayşegül ATAK'ın eğitimci oldukları ve bir gün süren eğitimlerde Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kadına Yönelik Şiddet ve Sonuçları, Kadına Yönelik Şiddet Konularında Sağlık Çalışanlarının Rolü, Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler, Kadına Yönelik Şiddet Konusunda Hizmet Veren Kurum ve Kuruluşlar, Şiddet Olgularına Yaklaşım, Kayıt, Bildirim ve Adli Rapor konularına yer verilmiştir.İlimizde görev yapan tüm sağlık personelleri eğitimleri alıncaya kadar eğitim çalışmaları devam edecektir.

IMG_20180926_103734.jpg

IMG_20180926_113703_1.jpg
IMG_20180926_113736_1.jpg