30.09.2020 TARİHLİ VE 2020/62 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
01 Ekim 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi: 30.09.2020
Karar  Sayısı    : 2020/62
Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 30.09.2020 Çarşamba günü saat 14:00 toplanmıştır.
GÜNDEM:Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:
    İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz etmektedir.
 Korona virüs salgınıyla mücadelede hastalık tanısı konulmuş ya da temaslı durumdaki kişilerin toplumdan izole edilmesi de bu süreçte üzerinde durulması gereken en önemli hususlardan biridir. Bu doğrultuda bulaşma riskinin azaltılması ve hastalık tanısı konulan kişiler ile temaslı durumundaki kişilerin tespit edilerek izolasyona tabi tutulmalarını temin edilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığınca "Hayat Eve Sığar (HES)" uygulaması geliştirilmiştir.
 Gelinen bu aşamada HES kodu kontrolü uygulaması bakımından 30.09.2020 tarihinden itibaren konaklama tesisleri için;
1)    Herhangi bir ayrım olmaksızın (özel-kamu. turizm işletme belgeli/belgesiz, ruhsat veren idare gibi) tüm konaklama tesislerinde (otel, motel, pansiyon, misafirhane, kamp vb.) müşterilerden Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu islenmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra konaklama tesisine müşterinin kabul edilmesine,
2)    HES kodu sorgulamasının müşterilerin konaklama tesisine kabulü sırasında yapılması, yapılan sorgulama sonucunda herhangi bir risk bulunmayan (tanılı ya da temaslı olmayan) kişilerin tesise kabul işlemlerinin gerçekleştirilmesine,
3)    1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 2'nci ve ek 1'inci maddesi hükümlerine göre konaklama tesislerince genel kolluk kuvvetlerine bildirilen müşteri bilgilerinin, ilgili genel kolluk kuvveti birimince Sağlık Bakanlığı ile sağlanan veri entegrasyonu çerçevesinde Covid-19 tanısı konulma yada temaslı olma durumuna göre de sorgulanmasına,
4)    Gerek konaklama tesisine kabul gerek genel kolluk kuvvetlerince yapılan sorgulama gerekse konaklama süresi esnasında Covid-19 tanısı konulduğu yada temaslı olduğu tespit edilen kişiler ile ilgili olarak İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ilgili Genelgeleri (02.06.2020 tarihli ve 8680 sayılı ve 11.09.2020 tarihli ve 14810 sayılı Genelgeler) ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin ''Konaklama Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler'' başlıklı maddesinin 87.2 numaralı bölümü hükümlerine göre gerekli iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,
    Bu çerçevede Covid-19 tanısı konulduğu yada temaslı olduğu tespit  edilen kişiler ile ilgili olarak;
a) Covid-19 tanısı konulan ya da temaslısı olduğu anlaşılan müşterilerin  Kültür ve Turizm Bakanlığının 12/08/2020 tarih ve 583885 sayılı Genelgesi ile İçişleri Bakanlığının 01.07.2020 tarihli ve 10507 sayılı Genelgesiyle getirilen “Güvenli Turizm Sertifikası" uygulaması gereği oluşturulan ''misafir izolasyon odalarına'' yerleştirilmelerine,
b) Misafir izolasyon odalarının sayıca yetersiz kaldığı durumlarda ise Vali/Kaymakamlar tarafından ilgili Bakanlık Genelgeleri ile Salgın Yönelimi ve Çalışma Rehberinin hükümleri göz önünde bulundurularak gerekli tedbirlerin alınmasına,
5)    İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı hükümlerine yönelik gerçekleştirilen denetimler sonucunda HES kodu sorgulaması yapılmaksızın veya sorgulama sonucuna göre kabul edilmemesi gereken müşterilerinin konaklamasına izin veren konaklama tesislerinin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda Valilik/Kaymakamlıklarca 10 gün süre ile faaliyetten men edilmesine,
01.10.2020 tarihinden itibaren;
6)    İlimizde bulunan Kamu Binalarına (Valilik/Kaymakamlıklar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu Kadastro Genele Müdürlüğü,  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vb. kalabalık Kamu Binalarına) Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması kodu ile girilmesine,
7)    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca kolluk kuvvetlerince 900 TL idari para cezası uygulanmasına,
d)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
e)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 30.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.