Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı - 28.10.2021-2021/38
01 Kasım 2021

T.C
DÜZCE VALİLİĞİ
DÜZCE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

Toplantı Tarihi: 28.10.2021
Karar  Sayısı: 2021/38

       
Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 28.10.2021 Perşembe günü saat 12:00' da olağanüstü olarak toplanmıştır.

GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

KARAR:
Koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde tiyatro ve sinema salonlarının Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenmiş tedbirler ile temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulmak kaydıyla 1 Temmuz 2021 tarihinden faaliyet gösterebilecekleri belirtilmişti.  

 
    
Bu çerçevede;

1. 01.06.2021 tarihli 2021/28 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha kurulunda alınan 3 Nolu Kararda belirtilen  ''Sinema salonlarında % 50 kapasite (bir koltuk dolu bir koltuk boş) sınırına uyulması,'' maddesinin 28/10/2021 tarihi itibariyle iptal edilerek, sinema salonları ve tiyatrolar için Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer verilen  mesafe koşullarının dışında herhangi bir kapasite sınırlamasına gidilmemesine,

2. Sağlık Bakanlığınca belirlenen bilimsel verilere göre hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan durumunda olan kişilerin  tiyatro ve sinema solanlarına girişlerinde negatif PCR testi ibraz etmeleri, aksi halde girişlerine izin verilmemesi uygulamasının aynı şekilde sürdürülmesine,  

3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
b)Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
c)Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d)İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 28.10.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.