13.08.2020 TARİHLİ VE 2020/53 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
17 Ağustos 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi:13.08.2020
Karar  Sayısı    :2020/53
           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 13.08.2020 Perşembe günü saat 16:00’da toplanmıştır.
GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:
            Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Ancak gelinen noktada son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu olarak vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
1.    Düğün, taziye ve mevlitlerle, kişilerin toplu bulunmaları olası diğer faaliyetlerde alınacak ek tedbirler;
a)    İlimizde gerçekleştirilecek düğün törenlerinde Kurulumuzun 10/07/2020 tarih ve 46 sayılı toplantısında alınan “Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 3 saat süreyle sınırlı olacak şekilde (düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecektir) yapılmasına,” maddesinin “Salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda; köylerde ve/veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına vs. dahil), nişan, sünnet düğünü vb. etkinliklerin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatleri arasında ve en fazla 2 saat 30 dakika süreyle sınırlı olacak şekilde (düğün sahibi tarafından izin alma aşamasında düğün izin dilekçesinde düğünün saatleri belirtilecektir) yapılmasına,” şeklinde değiştirilmesine,
b)    İlimizde gerçekleştirilecek düğün, kına gecesi, nişan, sünnet düğünü, gelin alma, konvoy oluşturma başta olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunacağı öngörülen diğer faaliyetlerde de yapılacak yemek ve ikramlarda sosyal mesafenin korunmasına, servislerin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetim ve Çalışma Rehberine uygun şekilde yapılmasına,
c)    65 yaş üstü kişilerin (1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde) katılmasının yasaklanmasına,
d)    Mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramları vb. faaliyetlerin yasaklanmasına.
2.    Tüm cenazelerin defin işlemlerinin Belediye Başkanlıklarınca (Mezarlıklar Müdürlüğü), İl Müftülüğü  ( Din Görevlilerince), muhtarlar ve ilgili kurumlar tarafından hassasiyetle takip edilmesine,
3.     Covid-19 hastalığının ağır seyrettiği vakalar hariç olmak üzere;
a)    Hastalık belirtisi gösteren kişilerin evlerinde izole edilerek izlenmesine,
b)    Karantinaya alınan kişilerinin bilgilerinin muhtarlık ile apartman/site yöneticilerine bildirilerek karantina sürecinin muhtarlık, apartman/site yöneticileri ve görevlilerince de takip edilerek, süreçten sorumlu olmalarına,
    
4.     İlimiz genelinde bilardo salonlarının (Kafeterya, Restoran, Kıraathane vb. işletmelerin içerisinde bulunan bilardo masaları dâhil) 13.08.2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlara uyulması kaydıyla faaliyetlerine başlamasına;
 
a)    Sağlık Bakanlığı "Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberimde yayınlanacak olan “Covid-19 Kapsamında Bilardo Salonlarında Alınması Gereken Önlemler" başlıklı bölümde belirtilen tedbirlerin uygulanması,
b)    Covid-10 salgınına karşı alınacak tedbirlerin uygulanmasından sorumlu ve denetim ekiplerinin iletişim içinde olacağı işletmenin Koronavirüs sorumlusu/sorumlularının görevlendirilmesi.
5.     Bu doğrultuda ilimizde faaliyete başlayacak bilardo salonlarının haftada en az bir kez ilgili kurumlarca denetlenmesine,
6.    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 13.08.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.