1 Ekim Dünya Yaşlılar Haftası
01 Ekim 2018

Yaşlanma, anne karnından başlayarak yaşamın sonlanmasına kadar devam eden bir süreçtir

Yaşlanma, anne karnından başlayarak yaşamın sonlanmasına kadar devam eden bir süreçtir. Zamana bağlı olarak, hastalık söz konusu olmaksızın ortaya çıkan anatomik yapı ve fizyolojik işlev değişiklikleridir. Yaşlılık, yaşamın diğer evreleri gibi doğal, kaçınılmaz ve tüm insanlar için geçerli olan bir durumdur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre,

65 - 74 yaş genç yaşlılık,

75 - 84 yaş ileri yaşlılık,

85 yaş ve üstü çok ileri yaşlılık olarak sınıflandırılmaktadır.

Yaşlanma süreci; moleküler yaşlanma, hücresel yaşlanma, doku ve organ yaşlanması, bireysel yaşlanma, toplum yaşlanması olarak beş aşamada incelenmektedir.

Normal yaşlanma sürecinde zamana bağlı olarak vücut yapısında, organlarda ve organların fonksiyonlarında bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Fiziksel değişiklikler (vücut ağırlığında azalma, iskelet sistemi), organ fonksiyonlarındaki değişiklikler (tat ve koku duyusunda azalma, tükürük salgısında azalma, bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma) ve yaşam biçimindeki değişiklikler (yalnız yaşama, eşini kaybetme, ilaç kullanımı, sosyal izolasyon) gibi. Normal koşullarda, yaşlanma sürecinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan bu değişikliklere beslenmenin gereksinimlere uygun planlanması, düzenli fiziksel aktivite yapılması ve sigara, alkol içilmemesi gibi koruyucu önlemlerle uyum sağlanabilir.

Yaşlılık çeşitli güçlerin etkileşimini içerir. Bu güçlerin temelinde yaşamın tüm evrelerinin zorlamalarına karşın varoluşunu sürdürebilmiş olmanın bilgeliği ve iç görüsü bulunur. Sağlıklı yaşlanmak için;

Düzenli egzersiz yapın

Dengeli ve yeterli beslenin

Sigaradan ve sigara dumanından uzak durun

Belleğinizi güçlü tutun, öğrenmeyi sürdürün.

Hastalıklardan korunun

Dün ile bugün arasında köprü kuran, değerlerimizi gelecek nesillere taşıyan yaşlılarımızın kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını ve itibar görmelerini sağlamak toplumumuzun en önemli görevlerinden biridir. Toplumda bu bilincin yerleşmesini, yaşlı bireylerin toplumla bütünleşmesini, daha aktif olmasını sağlamak amacıyla 18-24 Mart Yaşlılar Haftası olarak belirlenmiştir.