2022 Yılı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı Gerçekleştirildi.
02 Mart 2022

        Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda ‘‘2022 Yılı İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)’’ koordinasyon ve işbirliği toplantısı gerçekleştirildi

        Düzce Valiliği Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz.Dr.Ökkeş KEPEK, Sağlık Hizmetleri Başkanı Op.Dr.Mevlüt YILDIZ, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz.Dr.Sabri AKTÜRE, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr.Gökhan KATIRCI, 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr.Ahmet KÖMÜRCÜ, diğer sağlık yöneticilerimiz ile Özel Güneş Tıp Merkezi, Oray Diyaliz Merkezi,  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Batı Karadeniz Kızılay Bölge Müdürlüğü, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Düzce Ulusal Keşif Arama ve Kurtarma (ULKSAR), Düzce Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD), Düzce 99 (Düzce Arama Kurtarma Ekibi) temsilcilerinin katıldığı toplantıda Müdürlüğümüz Sağlık Hizmetleri Başkanlığında görevli Uzman Yusuf YILDIRIM tarafından İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hakkında genel bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi.

       Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığının 29.12.2020 tarih ve 181896 sayılı Genelgesi doğrultusunda; şehirlerde güvenli bir yaşam sağlamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak, paydaşlar arasında iş birliğini arttırmak, afet sırasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları azaltmak ve risk azaltma bilincinin oluşturulması amacıyla Düzce İl Afet ve Risk Azaltma Planı (İRAP-Düzce) hazırlanmaya başlanmıştır.

          İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. Paydaşlarımızla üretilmesi gereken bir yol haritasıdır.

            Düzce ilinin mülki hudutları içinde genel hayatı etkileyecek boyutta afetler meydana gelmeden önce, alınması gereken önlemleri almak, bulaşıcı hastalıklardan, sağlıksız gıda-yiyecek ve içecekler ile çevre koşullarından korumak, tüm imkanlar kullanılarak sağlık hizmetinin tüm vatandaşlarımıza etkin bir şekilde sunularak afet öncesi sağlık standartlarına dönülmesini sağlamak amacıyla afetlerin olası etkilerini en aza indirebilmek için afetler yaşanmadan önce yapılacak çalışmaları bir süreç dâhilinde tarif eden, sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan plan sunumunda planımızın amacı, hedefi, gerçekleştirilecek eylemler hakkında paydaş kurum katılımcılarına bilgiler verilmiştir.

5.JPG
IMG_5211.JPG
IMG_5231.JPG
IMG_5229.JPG