09 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2020/36 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
10 Haziran 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ
Toplantı Tarihi :09.06.2020
Karar  Sayısı     :2020/36
           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 09.06.2020 Salı günü saat 21.30’da toplanmıştır.
GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:
Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
1- Salgının yayılma ve vaka artış hızının düşüşe geçmesi, yaz mevsimine geçişle birlikte günlerin uzaması, iç turizmde yaşanan hareketlilik sonucu restoran, lokanta, kafeterya, kıraathane vb. işletmelerce sunulan hizmetlere duyulan ihtiyacın artması nedeniyle bahse konu işletmelerin kapanış saatlerinin 09.06.2020 tarihinden itibaren saat 24.00’a uzatılmasına,
2- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-20.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,
3- 03.04.2020 tarihli 2020/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 2 No'lu karar ve 04.06.2020 tarihli 2020/19 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 34 No'lu karar 09.06.2020 tarihi itibariyle iptal edilerek; 18 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizle ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının küçük çocukların ebeveynleri refakatinde olmaları şartıyla tümüyle kaldırılmasına,
4- 09.06.2020 tarihi itibariyle ilimizde bulunan toplu yaşam konutlarındaki oyun/park alanlarının açılmasına (spor alanları ile ilgi kısıtlamalar devam etmektedir) ve 18 yaş altı çocukların site içerisindeki kısıtlamalarının kaldırılmasına,
5- 09 Haziran 2020 tarihinden itibaren Ek-1 de yer alan branşlarda, spor tesislerinde Ek-2'de belirtilen dikkat edilmesi gereken hususlara riayet edilerek, spor federasyonlarınca belirlenen branşa özgü özel kurallar da göz önünde bulundurularak ilgili kurum, kuruluş ve kulüplerce gerekli tedbirlerin alınmasına,
6- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 09.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Ekler:
1- 01 Haziranda Antrenmana Başlayacak Branşlar (1 sayfa)
2- Antrenmanlar Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar (1 sayfa)