4-10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
07 Mayıs 2019

İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin YILMAZ 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası ile ilgili yaptığı açıklamada; İşçi sağlığı ve iş güvenliği çalışmalarında öncelikli amaç, çalışanların sağlığını korumak olduğunu, bu konunun önemini kamuoyuna duyurmak amacıyla 1987 yılından beri her yılın 4-10 Mayıs tarihleri arasında İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası düzenlendiğini belirtti

Dr. YILMAZ Çalışma şartları, çalışan kişinin bedensel ve ruhsal sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebildiğinden, iş güvenliğinin sağlanması ile toplumun mutluluğu arasında bir ilişki olduğunu ve tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının bir bölümünün ölümle, bir bölümünün ise sakatlanma ve yaralanmalarla sonuçlandığını, bu olayların manevi üzüntüsü ve meydana gelen maddi zararın ve milli servet kaybının büyüklüğü, insanların iş sağlığı ve iş güvenliği üzerinde önemle durmalarının önemli ve gerekli olduğunu belitti.

30 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kamu ve özel sektör ayrımı gözetmeksizin tüm çalışanların kanun kapsamına alındığını

Bu kanunla;

İşyerlerinde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanı ve Diğer Sağlık Personelinin çalıştırılması zorunlu hale geldiğini,

Risk değerlendirmesi zorunlu hale geldiğini,

Kurum ve Kuruluşların Acil durum eylem planı hazırlanması zorunlu hale geldiğini,

4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası olarak kutlanan bu günlerde,

Kazasız, sağlıklı ve güvenli bir iş yaşamını hep beraber paylaşmak dileği ile,