Dünya Kızılay - Kızılhaç Günü
08 Mayıs 2018

Dünya Kızılhaç Kızılay günü, dünyanın en büyük insani yardım kuruluşları olan Kızılay ve Kızılhaçların felsefesinin ve temel ilkelerinin tüm dünyada yaygınlaştırılması, Kızılay ve Kızılhaç derneklerinin ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzatmakta gösterdiği çabalarının anlatılması amacıyla 8 Mayıs’ta kutlanmaktadır.

Kızılay ve Kızılhaçların varlıklarını sürdürebilmeleri için gerekli olan bağış ve gönüllü desteğinin artırılması için Türk Kızılayı  federasyonu tarafından her yıl belirlenen konsept çerçevesinde etkinlikler düzenleyerek bu günü kutlamaktadır. Ayrıca tüm mesajlarında Kızılay Kızılhaç hareketinin anlamına ve hareketin ilkelerine dikkat çekilmesini sağlamaktadır.

Uluslararası Kızılhaç Kızılay Hareketi'nin kurucusu Henry Dunant'ın doğum günü olan 8 Mayıs günü 1948 yılından bu yana “Dünya Kızılhaç ve Kızılay Günü” olarak kutlanmaktadır. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi; görevi din, inanç, dil, ırk, toplumsal sınıf veya politik görüş farkı gözetmeksizin insan hayatı ve sağlığını korumak, insan varoluşunun saygı görmesini sağlamak, insanların acı çekmesini önlemek ve acılarını dindirmek olan uluslararası bir insani harekettir.