21 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ VE 2020/54 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
27 Ağustos 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ


Toplantı Tarihi:21.08.2020
Karar  Sayısı    :2020/54
    
           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 21.08.2020 Cuma günü saat 14:00’da toplanmıştır.

GÜNDEM:

Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

KARAR:

            Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Ancak gelinen noktada son zamanlarda halkımızın temizlik kurallarının uygulanmasında yaşadığı eksiklikler, sosyal mesafenin korunamaması, maske kullanımında hassasiyetin azalması ve tüm bunların sonucu olarak vaka sayılarının artması nedeniyle kısıtlaması esnetilen ya da kaldırılan bazı konularda kısıtlama kararlarının, salgının yayılma hızını düşürmek, istenmeyen sonuçlarını engellemek ve en nihayetinde de toplum sağlığını korumak amacıyla tekrar uygulamaya koyulması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.


1.     İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı ve 14.08.2020 tarih ve 13180 sayılı Genelgeleri gereği  il merkezinde ve tüm ilçelerimizde oluşturulan mahalle ve işyeri denetim ekiplerinin; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20.0.2020 tarih ve 13429 sayılı Genelgesi gereği oluşturulan İl/ilçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) koordinasyonunda faaliyet göstermesine, 

2.    İl merkezinde ve tüm ilçelerimizde mahalle ve işyeri denetim ekiplerinin; işyerleri, ticari taksiler, toplu ulaşım araçları ve vatandaşlarımıza (temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları bakımından) yönelik denetimleri sonucunda tespit edilen aykırılığın durumuna göre;
a)    Hemen giderilebilir nitelikte anlık uygulamalardan kaynaklı süreklilik taşımayan aykırılıklar için birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası, işyeri, ticari taksi ve toplu ulaşım araçları için üçüncü ihlalde 1 gün, dördüncü ihlalde 3 gün şeklinde faaliyet durdurma cezası tekliflerini mülki idare amirine iletmelerine,
b)    Halk sağlığı açısından ciddi anlamda risk oluşturan ve süreklilik oluşturan ya da kurallara/önlemlere aykırı davranışlarda ısrar edilen aykırılıklar için ise İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca belirlenen cezaların mülki idare amirlerince uygulanmasına,
3.    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 21.08.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.