04 HAZİRAN 2020 TARİHLİ 2020/34 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
05 Haziran 2020

T.C

DÜZCE İLİ

OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

 

Toplantı Tarihi :04.06.2020

Karar  Sayısı     :2020/34

 

           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 04.06.2020 Perşembe günü saat 14.00’da toplanmıştır.

 

GÜNDEM:

Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

 

KARAR:

 

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

 

 • 1- 26.03.2020 tarih ve 2020/13 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 1 No'lu karar iptal edilerek, İl, İlçe, Belde Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri Meclisleri ile İl Genel Meclislerinin aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesi kaydı ile Haziran ayı toplantıları ile sonraki toplantılarına izin verilmesine, söz konusu yerel yönetim birimlerinin Haziran ayı olağan meclis toplantıları ile bundan sonraki toplantılarında başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek kurallara uyulmakla birlikte aşağıda belirtilen hususlara riayet edilmesine;

   

  1. Meclis toplantılarının yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve meclis toplantısı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.

    

  2. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşleri ölçülmelidir. 38 dereceden yüksek ateş ölçümlerinde, kişiler içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurması sağlanmalıdır.

    

  3. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının dezenfeksiyonu sağlanmalıdır. Özellikle meclis toplantısı yapılacak yerde her toplantıdan önce bu işlem mutlaka yapılmalıdır.

    

  4. Uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

    

  5. Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmalıdır.

    

  6. Meclis toplantılarının yapılacağı yerlere/binalara muhakkak maske takılarak girilmeli ve toplantılar esnasında maske çıkarılmamalıdır.

    

  7. Meclis toplantılarının yapılacağı binaların ve meclis toplantı salonlarının doğal havalandırması sağlanmalıdır.

    

  8. Meclis toplantılarının yapıldığı yerlerde/binalarda ortak kullanım alanlarında (lavabo vb.) temizlik ve hijyen kurallarına uyulması sağlanmalıdır.

   

   

 • 2- Lokanta ve restoranların 22.00 saati itibariyle oturarak müşteri kabul etmelerini sonlandırmaları esas olmakla beraber, faaliyetinin niteliği gereği gel al ya da eve servis şeklinde hizmet verecek lokanta ve restoranların faaliyetlerini 24.00 de kadar sürdürebilmelerine,

   

 • 3- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 089780865-153-E.8751sayılı 03.06.2020 tarihli Uluslararası Yük Taşımacılığı Irak ve İran’a Açılan Sınır Kapıları konulu Genelgesi gereği Türk ve yabancı şoförler için Gümrük idarelerince belirlenecek mola yerleri ve mola güzergâhlarıyla ilgili Valilik/Kaymakamlıklar tarafından gerekli sağlık ve güvenlik tedbirlerinin alınmasına,

   

 • 4- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımızın 07.06.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

   

 • 5- Sokağa çıkmaları kısıtlanan 18 yaş ve altı çocuklarımızın 10.06.2020 Çarşamba günü ve  12.06.2020 Cuma günü 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

   

 • 6- İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

 

 1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
 4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

 

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 04.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.