13 NİSAN 2020 TARİHLİ 2020/22 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
13 Nisan 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi:13.04.2020
Karar Sayısı :2020/22

Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 13.04.2020 Pazartesi günü saat 11.30’da toplanmıştır.

GÜNDEM:
Koronavirüs (COVID-19) Pandemisi
KARAR:
Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
1- Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 14.04.2020 Salı günü saat 00.01'den itibaren ilimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçlarında geçerli olmak üzere;
a- Yolcuların, sürücüler ve diğer çalışanların maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmamasına, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına,
b- Toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50’si kadar yolcu alınmasına, ayakta seyahat eden yolcu sayısının oturan yolcu sayının yarısını geçmeyecek şekilde sınırlandırılmasına, araçta bulunan 2 kişilik koltukların koridor tarafının boş bırakılarak yolcuların cam kenarındaki koltuklarda seyahat etmelerinin sağlanmasına ve araç içerisinde gerekli işaretlemeler ve etiketlemelerin yapılmasına,
c- Seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına, bütün toplu taşıma araçlarında genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına,
d- Toplu taşıma araçları ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçlarında belirtilen önlemlerin alınması, yolcu yoğunluğunun önlenmesi, sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından (Belediyeler, muhtarlıklar, seyahat kooperatifleri, seyahat firmaları vb.) gerekli tedbirlerin alınmasına,
2- Alınan kararlara ilişkin il genelinde ilgili kurum/kuruluşlar tarafından gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 3.150 TL idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;
Oy birliği / çokluğu ile karar verilmiştir.