Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 16.01.2022-2022/01
17 Ocak 2022

T.C
DÜZCE VALİLİĞİ
DÜZCE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ


Toplantı Tarihi: 16.01.2022
Karar  Sayısı: 2022/01

 

           Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda 16.01.2022 Pazar günü saat 21:00'da olağanüstü olarak toplanmıştır.

Yapılan toplantıda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2022 tarih ve E-89780865-153-22955 sayılı “Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması” konulu yazısı içeriğindeki konular görüşülmüş ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında yanlış anlamaları gidermek için Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nün 14.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-82 sayılı yazının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir. 

 
Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 15.01.2022 tarihli ve E-13588366-149-83 sayılı yazısında belirtilen esaslara ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 16.01.2022 tarih ve E-89780865-153-22955 sayılı “Uçak Seyahatlerinde PCR Testi Uygulaması” konulu Genelgelerinde belirtildiği üzere;
 
I-  PCR testi ile tarama yapılmasına devam edilmesi gerekenler;
 
● Huzurevi/bakım evi/sevgi evleri ile ceza ve tevkif evlerinin aşısız ve ya son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş çalışanları, 

 
●   Belirlenen durumlarda ceza ve tevkif evlerindeki tutuklu ve hükümlüler, 
 
●   Yurtdışına seyahat edecek kişiler (Seyahat edilecek ülkenin belirlediği kurallar doğrultusunda),
 
●  Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak ile şehirlerarası seyahat edecekler,
 
II- PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığı değerlendirilenler;
 
●  Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden,

 
-   Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,
 
-  Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personel (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

 
-  Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlar,
 
-  Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişiler,
 
Bu çerçevede;

 1- Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerin yurt içinde uçakla gerçekleştirecekleri seyahatler için azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi istenilmesine devam edilmesine,
 
2- Havayolu yolcu taşımacılığı yapan firmalarca uçağa kabul öncesinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulamasının yapılmasına,

 
3- Hastalığı geçirmemiş veya aşılı değil veya negatif PCR testi yok ise bu kişilerin seyahatine müsaade edilmemesine,  

Bu çerçevede; tarama testleri ile ilgili,  bu konuda önceki İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun ilgili kararlarının uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir.             

     İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
         Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına; İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 16.01.2022 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.