05.05.2020 TARİHLİ VE 2020/51 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ
06 Ağustos 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi:05.08.2020
Karar  Sayısı    :2020/51
           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 05.08.2020 Çarşamba günü saat 14.00’da toplanmıştır.
GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:
    Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
1.    09.06.2020 tarihli 2020/36 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 5 No'lu karara ek olarak antrenmanlara başlamasına izin verilen 45 branşın haricinde kalan diğer spor branşlarının 05 Ağustos 2020 tarihi itibariyle pandemi süreci ile ilgili Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunca getirilen kurallar, Ek'de belirtilen hususlar ve spor federasyonlarınca branşa özgü belirlenen kurallar dikkate alınarak tesislerde antrenmanlara başlanmasına,
2.    Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün 05.05.2020 tarihli ve E.1277681 sayılı yazısı ile İlimizde faaliyet gösteren ve ilgili kanunlar kapsamında kurulmuş bulunan tarımsal amaçlı kooperatif ve bölge birlikleri ile üretici/yetiştirici birliklerinin genel kurul toplantılarının kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması nedeniyle mümkün olduğunca açık havada, maske, hijyen  ve mesafe kurallarına dikkat edilerek  yapılmasına,
3.    İlimizde izolasyona tabi tutulan kişi bilgilerinin İl Sağlık Müdürlüğünden temin edilerek özellikle ilk 7 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyulmadığının Vali/Kaymakam ve kolluk birimlerince birebir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine,
4.    İlimizde Vali Yardımcısı ve İlçelerde Kaymakamlar başkanlığında “Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları” oluşturulması; hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişi sayısındaki değişimin bire bir takip edilerek her gün saat 16:00’da sağlık, kolluk ve uygun görülen diğer birim temsilcileriyle bir araya gelinmesi, alınması gerekli önlemlerin belirlenmesi ve hasta, yatan hasta, ağır hasta ve izolasyondaki kişinin temaslılarına daha hızlı ve etkili ulaşabilmek amacıyla oluşturulan fılyasyon ekiplerine kolluk birimleri ile köylerde/mahallelerde muhtar, öğretmen ve imamlarca gerektiğinde destek verilmesi ve bu kişilerin bilgilendirilerek izolasyonda kalmalarının sağlanmasına,
5.    İlimizde yapılan düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda;
a.    Maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade   edilmemesine,
b.    Uyulması zorunlu kurallara ilişkin sektör temsilcileri/işletmeciler/organizatörler ve esnaf odaları temsilcileri ile toplantılar düzenlenmesi,  İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının ilgililere tebliğ edilmesi, tedbirlere riayet etmeleri hususunda uyarılmalarına,
c.    Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri marifetiyle denetimler gerçekleştirilmesi,
-    Birinci ihlalde uyarı,
-    İkinci ihlalde idari para cezası,
-    İşyeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için üçüncü ihlalde 1 gün; dördüncü ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma, cezalarının uygulanmasına,
d.    Uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca, tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifetiyle denetim yapılmasına, 
e.    Denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaketle yapılmasına,
6.     İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 05.08.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Ek: Antrenmanlar Esnasında Dikkat Edilecek Hususlar (1 Sayfa)