03.09.2020 TARİHLİ VE 2020/56 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ
03 Eylül 2020

T.C
DÜZCE İLİ
OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

Toplantı Tarihi:03.09.2020
Karar  Sayısı    :2020/56
           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali V. Süleyman Hurrem AKSOY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 03.09.2020 Perşembe günü saat 10:00’da toplanmıştır.
GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:
            Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.
Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alman tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle; düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun 02.09.2020 tarihli toplantısında alınan tavsiye kararı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda 04.09.2020 tarihinden itibaren İlimiz genelinde;
1.    Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,
2.    Ancak nikâh merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikâhların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasına,
3.    Nikâh merasimi şeklinde düğün veya nikâh yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulmasına,
4.    Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikâhlarda oyun oynanmaması/dans edilmemesine ve toplu yemek verilmesi de dâhil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramının (paketli su servisi hariç) yapılmamasına,
5.    Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikâh törenlerine katılmasının yasaklanmasına,
6.    Nikâh merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikâh törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesine,
7.    İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve nikâhlarda, bu karar ile düzenlenen hususlar dışında alınan Umumi Hıfzıssıhha Kararları ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,
8.    10.07.2020 tarihli 2020/46 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 2 No'lu kararın ve 13.08.2020 tarihli 2020/53 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 1 No'lu kararın a bendinin 04.09.2020 tarihi itibariyle iptaline,
9.    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 03.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.