4-10 MAYIS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HAFTASI
05 Mayıs 2022

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınması, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının azaltılmasında büyük paya sahiptir.
Önleminizi alın, hayatınızı ve sağlınızı riske atmayın.