14 MAYIS 2020 TARİHLİ 2020/28 SAYILI OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
14 Mayıs 2020

T.C

DÜZCE İLİ

OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

Toplantı Tarihi: 14.05.2020

Karar  Sayısı    : 2020/28

 

           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Düzce 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 14.05.2020 Perşembe günü saat 12.00’da toplanmıştır.

 

GÜNDEM:

Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

KARAR:

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

1. Alışveriş Merkezlerinin 11.05.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak; Ticaret Bakanlığı ile yapılan değerlendirmeler ile Sağlık Bakanlığının Alışveriş Merkezlerinde alınması gereken önlemlere ilişkin  09.05.2020 tarih ve 149 sayılı yazısı çerçevesinde yayımlanan İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda uyulması gereken usul ve esaslar aşağıda yer alan şekilde belirlenmiştir:

A) Genel Esaslar

 1. AVM’ler 10.00-22.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
 2. AVM’lerde bulunan/bulunacak çalışan, yönetici ve müşterilerin tıbbi maske/bez maske kullanması zorunlu olup maske kullanımı hususuna riayet etmeyen kişilerin AVM’lere alınmasına müsaade edilmeyecektir. (Bu kapsamda, özellikle AVM çalışanlarının maskeleri nemlendikçe/kirlendikçe yenileri ile değiştirilecektir.)
 3. AVM’lerin giriş/çıkışlarında görev yapan güvenlik görevlilerinin (fiili olarak görev yaptıkları süre boyunca) maskeyle birlikte gözlük ya da yüz koruyucu/siperlik kullanmaları zorunlu olacaktır.
 4. AVM’lere girişte herkesin (çalışanlar dahil) ateş ölçümü yapılacak ve ateşinin 38°C’dan yüksek olduğu tespit edilen kişi/kişiler içeri alınmayarak ilgili sağlık kuruluşlarına yönlendirilecektir.
 5. AVM’ye gelen müşterilerin mümkün olan en kısa süre içinde (içeride en fazla 3 saat kalınabilecektir.) alışveriş yapıp bahse konu alanlardan ayrılması esas olacaktır. Bu kapsamda, müşterilere sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri, uzun süre AVM içinde kalmamaları yönünde afiş, sinevizyon, anons vb. yöntemlerle gerekli uyarılar yapılacaktır.
 6. AVM’lerin oturma, bekleme, dinlenme amaçlı kullanılan ortak alanlarının yanı sıra restoran/lokanta ile yeme-içme alanlarında bulunan tüm sandalye, koltuk ve masalar kaldırılacaktır.
 7. 21.03.2020 tarihli ve 5760 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak AVM içerisinde bulunan lokanta ve restoranlar al götür ve\veya paket servis şeklinde hizmet verebilecektir. AVM’lerin toplu olarak faaliyet yürüttükleri yeme-içme katı vb. alanlarda sipariş vermek/siparişini almak üzere bekleyen müşteriler için bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
 8. Danışma, iş yeri girişi, ödeme noktası vb. yerlerde sosyal mesafe kuralının göz ardı edilme ihtimaline karşı adı geçen alanlara bir metre aralıklarla sosyal mesafe uyarı işaretleri çizilecektir.
 9. 16.03.2020 tarih ve 5361 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında oyun alanı/merkezi, internet kafe, ganyan bayi, kafe, sinema, spor merkezi, hamam, sauna vb. işletmeler ve iş yerlerine yönelik kısıtlama tedbirlerinin uygulanmasına devam edildiğinden AVM’lerde bulunan anılan nitelikteki iş yerlerinin/işletmelerin faaliyetlerine izin verilmeyecektir.
 10. Koronavirüs pandemisi süresince AVM’lerde konser, gösteri vb. toplu etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecektir.
 11. AVM’lerin içinde bulunan berber, kuaför ve güzellik salonları, İçişleri Bakanlığı’nın 5759 sayılı Genelgesinde yer alan kurallara riayet etmek şartı ile faaliyetlerini yürütebilecektir.
 12. AVM’lerin içinde bulunan asansörler yalnızca özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılabilecektir. Bu kapsamda, asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak adına kişi/kişilerin durması gereken alanlar aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenecektir.
 13. AVM ziyaretçilerinin yönlerini bulma ve bulundukları lokasyondan bina içerisindeki bir başka yere (mağaza, otopark, bebek bakım odası, danışma, asansör vb.) nasıl gidecekleri konusunda rehber görevi üstlenen dokunmatik dijital yönlendirme (information) sistemleri kapalı tutulacaktır.
 14. AVM’lerde, oto yıkama hizmeti ile vale hizmeti geçici bir süreliğine verilmeyecek, mescitler ise Sağlık Bakanlığınca belirlenecek takvime kadar kullanılmayacaktır.

B) AVM ve AVM İçindeki İş Yerlerinde Bulunabilecek Müşteri Sayısı

Sosyal mesafe kuralını korumak, salgının yayılmasını önlemek için AVM’lere /AVM içinde bulunan iş yerlerine müşteri kabulü aşağıda yer verilen şekilde olacaktır:

 1. AVM’lerin toplam inşaat alanından otopark, depo, tesisat katı/odası, yönetici/ odası, idari bürolar, çalışan yemekhaneleri, yangın merdiveni vb. müşteri kabul edilmeyen alanlar çıkarıldıktan sonra aktif müşteri/ziyaretçi kabul edilebilecek alanlarına aynı anda 10 m2 ye bir kişi olacak şekilde müşteri kabul edilebilecektir. (Örneğin; 1.000 m²’lik toplam aktif müşteri kabul edilebilecek alanı bulunan bir AVM’de aynı anda en fazla 100 müşteri bulunabilecektir.)
 2. AVM’de faaliyet yürüten her bir iş yeri toplam satış alanına (depo ve yönetici odası hariç, kalan deneme kabinleri dahil), müşteri ve çalışanlar dahil 8 m²’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabul edebilecektir. (Örneğin; 32 m²’lik bir iş yerinde toplam 4 kişi bulunabilecektir.)
 3. Belediye imar müdürlükleri tarafından AVM’lerin onaylı mimari projeleri esas alınarak; AVM’nin aktif kullanım alanında aynı anda bulunabilecek müşteri sayısı ile her bir iş yeri için aynı anda bulunabilecek kişi sayısı Genelgenin B bölümü 1 ve 2 nci maddelerine göre ayrı ayrı belirlenerek resmi yazı ile AVM yönetimine tebliğ edilecek ve her türlü iletişim kanalı ile müşterilere duyurulacaktır.
 4. AVM yönetimince, AVM’ye aynı anda kabul edilebilecek toplam müşteri sayısı, herkes tarafından görülebilecek bir şekilde (AVM girişlerine pankart şeklinde) asılacak ve AVM’lerin internet sayfalarında bu bilgiye yer verilecektir.
 5. AVM içindeki iş yerlerinin girişine de o iş yeri için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısını gösteren pankart, afiş veya tabela asılacak/konulacaktır.
 6. AVM yönetimince, aynı anda içeride bulunabilecek müşteri sayısı esas alınarak, AVM’ye giriş-çıkışı yönetecek bir sistem kurulacak, içerideki müşteri sayısı maksimum sayıya ulaştığında içeriye kesinlikle müşteri/ziyaretçi kabul edilmeyecektir. Ayrıca giriş kapılarında oluşabilecek olası yoğunluğu önleyebilmek adına sosyal mesafeyi belirten ve en az bir metre aralıklarla herkes tarafından görülebilecek bir şekilde zemin işaretlemesi yapılması sağlanacaktır.
 7. AVM’ye giriş-çıkışlarda müşterilerin karşılıklı temasını engellemek için tedbir alınacak, müşterilerin mümkün olduğunca tek yönden giriş, tek yönden çıkış yapması sağlanacak, bu amaçla yer işaretlemeleri ile yönlendirme yapılacaktır.

C) Temizlik/Hijyen Kuralları

 1. Kişisel hijyen/temizlik kurallarını sağlamak üzere AVM içerisinde ve iş yerlerinin girişinde el antiseptiği bulundurulacaktır.
 2. Toksik etkileri nedeniyle dünyadaki sağlık otoritelerinin (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri) kullanımını önermediği dezenfektan püskürtme sistemlerinin (dezenfektan tüneli vb. uygulamalar) AVM’lerde kullanımına izin verilmeyecektir.
 3. AVM girişinde bulunan döner kapılar ile içeride bulunan yürüyen merdivenlerin bantları, kapı kolları, tırabzan ve asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeyler üç saatte bir temizlenecek ve gerekli dezenfeksiyon işleminin yapılması sağlanacaktır.
 4. AVM’de bulunan ortak alanlar başta olmak üzere iş yerlerinin zeminleri günlük olarak su ve deterjanla temizlenecek, sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri vb.) temizliğine ayrıca dikkat edilecektir. Bu kapsamda, dezenfeksiyon işlemini sağlamak üzere gerekli dezenfektan maddelerinin kullanımı sağlanacaktır.
 5. AVM’lerde bulunan lavabo ve tuvaletlerin temizliğinde; muhakkak dezenfektan kullanılacak ve tuvaletlere usulüne uygun el yıkama ve maske kullanımına ilişkin afişler asılacaktır.
 6. AVM tuvaletlerinde bulunan el kurutma makinelerinin kullanımı yasaklanacak bunların yerini tek kullanımlık kağıt havlu alacaktır.
 7. Tuvaletlerde sıvı sabun kullanılacak ve teması mümkün olduğunca azaltabilmek adına muslukların, sıvı sabun ünitelerinin mümkünse fotoselli olması sağlanacaktır.
 8. Tuvaletlerin ana giriş/çıkış kapılarının elle temas etmeden açılabilmesi için gereken sistem en kısa zamanda kurulacaktır.
 9. İşyerlerinde bulunan bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri dezenfektan maddelerle silinerek gerekli dezenfeksiyon sağlanacaktır.
 10. İş yerlerinde müşterilerin temas ettiği/edeceği çalışma tezgâhı ve ödeme terminali (post cihazı vb.) her müşteriden sonra mutlaka temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 11. AVM’lerin ortak kullanıma sunduğu, hasta ve özel gereksinimi olan bireylerimiz tarafından kullanılan tekerlekli sandalye vb. araçlar bireysel kullanım sonrası mutlaka usulünce temizlenecek/dezenfekte edilecektir.
 12. AVM içinde bulunan çok sayıda müşteri tarafından kullanılan ATM noktası/alanlarına muhakkak el dezenfektanı konulacak, müşterilerin ATM’lere temas etmeden el dezenfektanı kullanmaları konusunda ATM noktalarına/alanlarına uyarıcı afişler asılacaktır. Ayrıca ATM’lerin yoğun temas edilen yüzeyleri her saat başı temizlenecek/dezenfekte edilecektir.

D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar

 1. AVM’lerin havalandırma sistemlerinde kesinlikle iç ortam havası kullanılmayacak, havalandırma işlemi %100 dış ortam havası ile sağlanacaktır.
 2. AVM’lerin giriş kapılarında bulunan hava perdeleri kesinlikle çalıştırılmayacaktır.
 3. Merkezi havalandırma sistemleri dışında klima sistemleri kullanılmayacaktır.
 4. Havalandırma işlemi bina kullanımda değilken (gece) dahi sürdürülecektir.
 5. Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli olarak yapılacak, filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında AVM personeli N95/FFP2 maske, eldiven ve yüz siperliği kullanacak, çıkarılan filtre çift kat poşetlenmek suretiyle atılacaktır. Ayrıca klima santrallerinin normal temizlik periyotlarının kısaltılması da bu noktada önem taşımaktadır.
 6. Kirli hava çıkışının yapıldığı noktalarda insan geçişi engellenecektir.

E) AVM’deki İş Yerlerinin Çalışma Kuralları

  1. İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği bulundurulacak ve doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilecektir.
  2. Bu Kararın (B) bölümünün 2 nci maddesi gereğince; iş yerinde belirlenen sayıda müşteri olması halinde yeni müşteri girişini engellemek üzere giriş kapısının her iki tarafından tutturularak asılabilecek nitelikte basit kırmızı renkli bir kordon/şerit, plastik duba vb. materyallerin iş yerlerinde bulundurulması sağlanacak ya da iş yerlerince bu amaca hizmet edebilecek alternatif bir sistem kurulacaktır.
  3. İş yeri dışında bekleyecek müşterilerin, sosyal mesafe kuralını koruması adına aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde zemin işaretlemesinin yapılması sağlanacaktır.
  4. AVM içinde bulunan iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayımlanan/yayımlanacak kurallara da ayrıca uyacaktır.
  5. Müşterilere deneme kabini içinde maskelerini çıkarmamaları gerektiği özellikle hatırlatılacaktır.
  6. Deneme kabinlerinin kullanılmaması esas olup ihtiyaç halinde her müşteri en fazla 10 dakika deneme kabinini kullanabilecek ve müşteri çıktıktan sonra kabin havalandırılacak, sık kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenecektir.
  7. Gerekli havalandırmanın sağlanması için ikiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri bir dolu bir boş kabin kullanımını sağlayacak şekilde ve dönüşümlü olarak kullanılacaktır.(Örneğin; ilk seferde 1,3,5; ikinci seferde 2,4,6 numaralı kabinlerin kullanılması gibi.)
  8. Denenen Ürünlere Ultraviyole Işını Uygulanması işleminin; Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ile Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezlerince insan sağlığına zararlı etkileri olması nedeniyle önerilmemesi göz önünde bulundurulacak ve iş yerlerinde adı geçen işlem kesinlikle uygulanmayacaktır.
  9. Aynı ürünün farklı kişilere temas etmesine mahal veren deneme amaçlı ürün tanıtımları (özellikle makyaj malzemeleri vb.) yapılmayacak, deneme amaçlı ürünlerin doğrudan müşteriler tarafından kullanılmasına izin verilmeyecek bu ürünlerin yalnızca çalışanlar vasıtası ile kullanılması/denenmesi (deneme/tester parfüm vb.) sağlanacaktır.
  10. Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretlemesi yapılacaktır.
  11. Ödemelerde müşteriye kartla temassız ödeme yapabileceği hatırlatılarak mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılması sağlanacaktır.

F) Çalışanlara Yönelik Önlemler 

AVM yönetimi tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuat gereği alınması gereken tedbirlere ilave olarak;

  1. AVM yönetimlerince, COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, hızı, kronik rahatsızlığı olanlarda hastalığın etkileri gibi Koronavirüs salgının tüm etkileri göz önüne alınarak risk altındaki çalışanların durumu, ilave kullanılacak malzeme, araç, gereç temini ve kullanım şekli ve sistematiği, Koronavirüs tedbir, denetim ve takip sorumluluğundan doğacak idari yapılanma/görevlendirme ihtiyacı vb. hususlara ilişkin; içinde işyeri hekimi, halk sağlığı uzmanının da bulunacağı bir komisyon tarafından iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk tehdit değerlendirmesi yapılacak veya yaptırılacaktır.
  2. Çalışan personelin ihtiyaç duyduğu koruyucu malzeme/ekipmanlar işyerleri tarafından sağlanacaktı
  3. COVİD-19 tanısı alan ya da COVİD-19 temaslı olması nedeniyle takibe giren personelin en az 14 gün çalıştırılmaması esasına riayet edilecektir.
  4. Çalışan personel içerisinde; ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb. hastalık semptomları olanlar ivedilikle ilgili sağlık birimine yönlendirilecektir.
  5. AVM yönetimlerince, çalışan personelin tamamına COVİD-19 virüsünün bulaşma şekli, etkileri, alınması gereken tedbirler, el hijyeni, uygun nitelikte tıbbi maske takılması, maskenin nemlenmesi ya da kirlenmesi halinde değiştirilmesi, yeni maskenin takılması esnasında ise el temizliğine dikkat edilmesi konuları başta olmak üzere gerekli eğitimler verilecek/verdirilecektir.
  6. Personelin dinlenme alanlarında da sosyal mesafenin korunması ve maske takılması kuralına riayet etmesi sağlanacaktır.
  7. AVM ve iş yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak, kumanya sunumları tek kullanımlık malzemelerle (tabak, çatal, kaşık, bardak vb.) yapılacaktır.

G) Denetim ve Eğitim Kuralları

  1. AVM yönetimlerince, Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerine uyulup uyulmadığı takip edilecek, denetlenecek ve tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla her AVM için Koronavirüs Tedbirleri Sorumlusu/Sorumluları belirlenecektir.
  2. Koronavirüs sorumluları her saat başı iş yerlerinde alınması gereken tedbirler başta olmak üzere alınan/alınacak tedbirleri denetleyecek, aksaklıkları giderecek ve varsa alınması gereken ilave tedbirler konusunda AVM yönetimini bilgilendireceklerdir.
  3. Koronavirüs sorumlusu/sorumluları tarafından alınan tedbirler (alınan hijyen ve temizlik tedbirlerinin kontrolü başta olmak üzere her tedbir alanına ilişkin günlük denetim çizelgeleri ile) gerektiğinde ibraz edilmek üzere günlük çizelgeler ile kayıt altına alınacaktır. AVM’de görevli güvenlik, sağlık ve temizlik personeline değişen/yeni iş tanımları, Koronavirüs kapsamında alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında teorik/pratik eğitimler verilecektir.
  4. Ticaret İl Müdürlüğü koordinasyonunda, içinde makine mühendisi ve halk sağlığı uzmanının bulunacağı beş kişilik bir komisyon oluşturulacak ve bu komisyon tarafından AVM’lerin, Koronavirüs ile mücadele kapsamında belirlenen kurallara riayet edip/etmediklerinin denetlenmesi (haftada en az bir kez olmak üzere) sağlanacaktır.

2. Ticari taksilerin faaliyetleri sırasında, gerek araç içi alanın darlığı gerekse bu alanların gün içinde bir çok kişi tarafından kullanılması nedeniyle sosyal mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri açısından bazı riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin giderilmesi amacıyla pandemi sürecinde İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca alınan kararlara ek olarak alınan tedbirler aşağıda yer alan şekilde belirlenmiştir:

 1. Ticari taksi durakları ve ticari taksi olarak kullanılan araçlar en az haftada bir kez olacak şekilde düzenli aralıklarla temizlenecek/dezenfekte edilecektir. Gerektiğinde ibraz edilmek üzere araç dezenfeksiyonunu gerçekleştiren yetkili kurum, kuruluş veya odalar tarafından düzenlenmiş, aracın dezenfekte edildiği tarihi gösteren belge araçta bulundurulacaktır.
 2. Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket edecek ve aracın içinde mutlaka maske kullanacaklardır.
 3. Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde kişisel kullanıma uygun dezenfektan malzeme/ürün veya 80 derecelik kolonya bulunduracak, ticari taksi şoförleri taksiye bindiği anda dezenfektan veya kolonya kullanabileceği/kullanması gerektiği konusunda müşteriyi bilgilendirecektir.
 4. Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmeyecektir.
 5. Müşteriler ticari taksilere maskesiz binemeyeceklerdir.
 6. Hizmet sunulan her müşteriden sonra trafik kurallarına uygun bir alanda/durakta müşterilerin fiziksel temas edebileceği (kapı kolu, cam açma düğmesi, koltuklar vs.) yerlerin silinmesi/dezenfekte edilmesi ve araç içerisinin havalandırılması sağlanacaktır.
 7. Meslek odaları ve işletmeciler tarafından taksi ücretinin, fiziksel temas gerektirmeyen (kredi kartı, mobil uygulamalar vb.) temassız ödeme yöntemleriyle ödenebilmesi için gerekli bilgilendirme ve yönlendirmeler yapılacaktır.

 

3. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde uygulanmakta olan Akçakoca ilçe sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) il merkezine yapılacak tüm giriş/çıkışlarla ilgili sınırlandırmanın 18.05.2020 Pazartesi günü için de geçerli olmasına,

 

4. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 17.05.2020 Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine,

 

5. Sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklarımızın 20.05.2020 Çarşamba günü; 15-20 yaş arasındaki gençlerimizin ise 22.05.2020 Cuma günü, 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla istisna olarak dışarı çıkabilmelerine,

 

6. 17.05.2020 Pazar günü 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın dışarı çıkacağı 11.00-15.00 saatleri arasında (diğer vatandaşlarımız ile risk grubunda bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın karşı karşıya kalmaları halinde oluşabilecek riski azaltmak adına) anılan grubun dışında kalan vatandaşlarımızın gönüllü olarak evlerinden çıkmamaları için her türlü iletişim kanallarının kullanılarak etkin bir bilgilendirme/kampanya yapılmasına, sınırlama kapsamındaki vatandaşlarımızın dışarı çıkabilecekleri tarih ve saat aralığı dışında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı olan vatandaşlarımız ve 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma sınırlaması uygulamasının devam ettiği göz önüne alınarak gerekli tedbirlerin alınmasına ve denetimlerin yapılmasına,

 

7. 16.04.2020 tarih ve 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 12 No'lu ''İlimiz genelinde 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmi tatil günlerinde geçerli olacak şekilde, aşağıda belirtilen istisnalar dışında tüm işyeri ve işletmelerin kapatılmasına,''kararının 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü için uygulanmamasına,

 

     17 Mayıs ve 19 Mayıs 2020 tarihinde açık olacak işyeri ve işletmeler;

 1. Bakkal, market, kasap, manav, şarküteri, fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri,
 2. Tüm sağlık ürünleri ve tıbbi malzemelerin (tıbbi maske dâhil) üretiminin yapıldığı işyerleri,
 3. Eczaneler,
 4. Oteller ve konaklama yerleri.
 5. Akaryakıt istasyonları, taksi durakları,
 6. Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler,
 7. PTT, kargo, LPG tüpü ve su dağıtım şirketleri,
 8. Hayvan barınak, çiftlik ve bakım merkezleri, veteriner klinikleri,
 9. Yem, Gübre, Bitki Koruma Ürünü vb. tarımsal girdilerin satışının yapıldığı işyerleri,
 10. Süt işleme tesisleri,
 11. Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilmiş biyosidal ürün uygulayıcı firmalar, 
 12. Tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerleri (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı paket servis olarak yapılabilir),
 13. Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
 14. Toptan gıda satışı ve dağıtımı yapan firmalar, gıda üretimi yapan firmalar, ambalajlı su üretim tesisleri,
 15. Sanayi sitesinde kapasite raporu olup üretim yapan işletmeler,
 16. Berber, Kuaför, Güzellik Merkezi. (Pazar günü 11:00-15:00 arası sadece 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlara hizmet verilecektir)

 

8. 16.04.2020 tarih ve 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan 19 No'lu karara istisnai durum olarak; 20.05.2020 tarihinden itibaren sadece Düzce ilinde ikamet eden ve Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kaydı bulunan vatandaşlarımızın Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden izin alınması kaydı ile, Yığılca İlçesi'ne (ikamet belgesi ve ÇKS kaydı ile tek kişi) giriş-çıkış yapabilmelerine, kontrol işlemlerinin Yığılca İlçesi girişindeki kontrol noktasında Tarım ve Orman İl Müdürünün sorumluluğunda görevlendirilen personellerce yapılmasına,

 

9. Bulaş hızının azaltılması ve sosyo-ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi amacıyla vatandaşların tamamının, ikametleri haricindeki tüm kamusal alanlarda (kamu binaları, pazar yerleri, park, bahçe, bulvar, cadde, sokak vb.) ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, bu karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanuna göre işlem yapılmasına,

 

10. Sağlık kurumlarına başvuran ve sosyal ortamı uygun olmayan (hanesinde erken ve ileri yaşta bireyler olan, kendisi ve hanesinde kronik hastalıkları ve/veya kanser hastalığı olan, hane kişi sayısı fazla olan) izolasyon kurallarına uymayabileceği değerlendirilen vakaların;

 a. Covid-19 ön tanısıyla değerlendirilenlerin, numunelerinin alınmasından sonra numune sonuçları çıkıncaya kadar,

 b. Haliyle taburcu edilebilecek durumda olan Covid-19 kesin vakalarının, şifa ile taburcu edilecek durumuna gelinceye kadar, bulunduğu sağlık kuruluşunda takibinin ve izolasyonlarının yapılmasına,

 

11. Gölyaka İlçesine bağlı Güzeldere Köyü Konaş Mevkiinde bulunan Şifalı Su olarak bilinen, kaptajı, deposu bulunmayan ve vatandaşlarımızın bu kaynaktan su doldurmak için kalabalık oluşturarak sosyal mesafenin ihlal edilmesiyle halk sağlığı açısından tehlike oluşturan bahse konu bu su kaynağının ve çeşmenin İl Özel İdaresi tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına,

 

12. 10/04/2020 tarihli 2020/21 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 1 No'lu ''Aziziye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerinde ve çevresinde sürdürülmekte olan pazar faaliyetlerinin 11.04.2020 Cumartesi gününden itibaren geçici bir süreliğine durdurulmasına'' kararının 18.05.2020 Pazartesi günü itibariyle iptaline,

13. Aziziye Mahallesi'nde bulunan kapalı pazaryerinde ve çevresinde sürdürülmekte olan köylü pazarının 18.05.2020 Pazartesi gününden itibaren geçici bir süreliğine durdurulmasına,

14. 10/04/2020 tarihli 2020/21 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 2 No'lu kararda bahsi geçen Akçakoca, Gölyaka, Cumayeri ve Kaynaşlı İlçelerinde bulunan pazaryerleri için alınan hükümlerin 18/05/2020 Pazartesi günü itibariyle iptal edilmesine,

15. 18.05.2020 tarihinden itibarenpazaryerlerinin denetimi Emniyet ve Belediye koordinasyonunda aşağıda belirtilen 31.03.2020 tarihli 2020/17 sayılı Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde alınan kararlara ve diğer Hıfzıssıhha kararlarına dikkat edilerek yapılmasına,

 1. Pazar yeri/alanlarında pazarın toplanacağı gün kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç ­ gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş ­ çıkışların engellenmesine,
 2. Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması amacıyla giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına,
 3. Pazar yerleri/alanında sergi, tezgâh ve/veya tahtaların aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmesine,
 4. Pazar yeri/alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınmasına, pazar yeri/alanı içerisinden vatandaşlar çıktıktan sonra içeriye yeni vatandaşların alınmasına ve pazaryeri/alanı içerisinde her daim esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın bulunmasının sağlanmasına,
 5. Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmasına bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına,
 6. Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alışverişlerini yapmalarının sağlanmasına, vatandaşlara bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmesine,
 7. Pazar yerleri/alanlarıyla ilgili alınan kararların uygulanmasında belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılmasına,

16. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün yayınladığı Genelgeye istinaden Berberler, Kuaförler, Güzellik Salonları, AVM, Pazaryerleri, Ticari Taksiler ve Toplu Ulaşım Araçlarının denetimlerinin  ekte sunulan denetim formlarına göre yapılmasına,

17. 10/04/2020 tarihli 2020/21 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 10 No'lu kararın ''g bendinin'' (Kuyumcular ve Döviz bürolarının sadece hafta içi pazartesi ve perşembe günleri faaliyet göstermesine, diğer günlerde ise kapalı olmasına) 18/05/2020 Pazartesi günü itibariyle iptaline,

18. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

 

 1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
 2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
 3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
 4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

 

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 14.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.