Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi
15 Ocak 2018

 
  Evlilik bir toplumun sağlıklı idamesinde önemli bir kurumdur ve kanunlarla korunmuştur. Gelişmiş toplumlarda yaygın evlilik öncesi danışmanlık hizmetleri ile ülke ekonomisine yük getirecek istenmeyen sağlık problemlerinin önüne geçilebilmekte, sağlıklı ve eğitimli bir toplumun oluşumuna  da katkıda bulunulmaktadır. Pek çok zührevi  ve psikiyatrik hastalık hekim tarafından yapılan sağlık muayenesi ile erkenden tespit edilebilmekte, anemnez ile kalıtsal hastalılar hakkında bilgi edinilerek evlenecek adaylar ileriki yaşamlarında karşılaşabilecekleri sorunlar hakkında bilgilendirilerek yönlendirilmektedir.

Sağlık Bakanlığı   sağlık raporu almak için sağlık kuruluşlarına başvuran çiftlere; güvenli annelik, bulaşıcı hastalıklar, genetik geçişli hastalıklar ve gebeliği önleyici yöntemlerle ilgili bilgi verilmesi amacıyla Evlilik Öncesi Danışmanlık Programı başlatmıştır. Program kapsamında Müdürlüğümüzce  Ek Hizmet Binası Eğitim Salonunda 11-12 Ocak 2018 tarihlerinde iki günlük Evlilik Öncesi Danışmanlık Eğitimi düzenlenmiştir.  Üreme Sağlığı Eğitimcileri Dr.Mahir ARSLAN, Ebe Semra DEMİREL ve Ebe Canan SÜBEKÇİ  tarafından ilimiz toplum sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezlerinde   çalışan, doktor ebe ve hemşirelere  eğitim   verilmiştir. Eğitim sonrası katılımcılara belgeleri Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birim Sorumlusu Fazlı BATRAKTAR ve Dr.Fatih TURUNÇ  tarafından verildi.