Yönetici Performans Gösterge Kartları Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi.
16 Ekim 2018

İl Sağlık Müdürlüğü İzleme ve Değerlendirme Birimince ve Op.Dr. İbrahim ÖZCAN Başkanlığında ilimizde Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet gösteren hastanelerin yöneticileri ile ‘‘Yönetici Performans Gösterge Kartlarının’’ değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
12.10.2017 tarihinde Müdürlüğümüz toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya; Düzce Atatürk Devlet Hastanesi, Akçakoca Devlet Hastanesi ve Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimleri, İdari ve Mali Hizmetleri Müdürleri, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri ve Hastanelerin Destek ve Kalite Yöneticileri katılmıştır.
Toplantıda Müdürlüğümüz İzleme ve Değerlendirme Birimince Sağlık Bakanlığımız ve hastanelerimizce Birimimize gönderilen Gösterge Kartlarının verileri ile ilgili sunum gerçekleştirilmiştir.

43879804_2197626183786408_2011521974299262976_o.jpg