13 EKİM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜNYA AFET RİSKLERİNİN AZALTILMASI GÜNÜ
16 Ekim 2018

Afetlerde risk azaltımı, afet nedenlerini analiz etme ve azaltmaya yönelik sistematik çalışmaları kapsayan bir kavramdır. Tehlikelere maruz kalmanın, incinebilirlik nedenlerinin azaltılması, yerleşim yerlerinin ve çevrenin yönetimi, olaylara hazırlık ve erken uyarı sistemleri geliştirilmesi gibi uygulamalar afetlerde risk azaltımı çalışmaları arasında yer almaktadır. Afetlerde risk azaltımı, afet yönetimi, afetlere hazırlık gibi disiplinleri içinde barındırmakta ve sürdürülebilir gelişmenin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Ülkeler çapında gelişme sağlanabilmesi ve sürdürülmesi afet risklerinin azaltılması ile mümkündür. Bu nedenle afetlerde risk azaltımı çalışmaları toplumun her kesimini, kamu ve özel sektörün tüm birimlerini içermektedir.

Doğal afetlerden her gün daha fazla sayıda insanın etkilenmesi, devlet kurumları ve diğer kuruluşlarda afetlere dirençli toplumlar oluşturma ve afet risklerini azaltma konusunda farkındalığı ve girişimleri artırmıştır. Bu çalışmaları desteklemek ve koordine etmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Afet Zararlarının Azaltılması Uluslararası Stratejisi (UNISDR) kurulmuştur. Birleşmiş Milletler, 1989 yılından bu yana Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü aracılığıyla insanların afetler konusundaki risklerini azaltmada nasıl harekete geçecekleri konusunda farkındalıklarını artırmayı amaçlamaktadır.