Dünya Engelliler Günü
09 Mart 2021

Tüm dünyada 3 Aralık tarihinde, toplumun engelliler konusunda dikkatini

çekebilmek ve daha duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla “Dünya Engelliler Günü”

kapsamında çeşitli organizasyonlar ve aktiviteler düzenlenmektedir. Engelli

vatandaşlarımızın, umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkânlara

kavuşturulması, Devletimizin öncelikli görevleri arasında yer almakta olup, bu konu ile ilgili

tüm kurum ve kuruluşlara sorumluluk düşmektedir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü,

engellilere karşı olan sorumluluklarımızı bir kere daha hatırlatma, herkesin sorumluluğu

olduğu gerçeği noktasında harekete geçmemiz için bir vesile olmaktadır.

Bakanlığımızca engelli vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın sağlık hizmetlerinin

geliştirilmesi ön planda tutulmuş, bu kişilerin sağlık hizmetlerine daha rahat ulaşabilmeleri

için mevzuat çalışmaları yürütülmüş ve yürütülmeye devam etmektedir.

Bilindiği üzere, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 14. Maddesinde, “Çalışan

veya iş başvurusunda bulunan engellilerin karşılaşabileceği engel ve güçlükleri azaltmaya

veya ortadan kaldırmaya yönelik istihdam süreçlerindeki önlemlerin alınması ve işyerinde

fiziksel düzenlemelerin bu konuda görev, yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşlar

ile işyerleri tarafından yapılması zorunludur.” hükmü yer almakta olup, bu kapsamda engelli

personelin görev yaptıkları alanlarda engel grupları (zihinsel/ruhsal/fiziksel) ve

çalıştırılamayacağı işlerin niteliğinin belirlenerek, görev yapmalarını kolaylaştıracak

önlemlerin alınması talimatı 10.05.2016 tarih ve 909 sayılı yazımızla verilmiş idi.

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak

Müdürlüğünüzce ve bağlı kamu sağlık tesislerince 3 Aralık Dünya Engelliler Günü özelinde,

engelli personelin talepleri, ihtiyaçları ve beklentilerini ifade edebilecekleri organizasyonlar

planlanması ve kurum internet sayfalarında duyurulması için gereğinin yapılması,

Ayrıca engelli personel tarafından idareye iletilen talep, ihtiyaç ve beklentilerin

gerekli hassasiyet gösterilerek karşılanması ve buna dair yapılan uygulamaların kurumunuz

internet sayfasında yayınlanarak, bunlardan uygun görülenlerin internet sayfasında da

yayınlanmak üzere e-posta aracılığıyla (aynur.cesur@saglik.gov.tr) Genel Müdürlüğümüze

iletilmesini;

Rica ederim.