ÜREME ve CİNSEL SAĞLIK MODÜLER EĞİTİMİ
31 Aralık 2018

Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla Bakanlığımızca birçok program yürütülmektedir. Bu programlar kapsamında yürütülen hizmet içi eğitimlerde amaç sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Programı gereğince yürütülen “Üreme  ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi      “Üreme Sağlığına Giriş”, Üreme Sağlığı Yöntem  Danışmanlığı, Güvenli Annelik ,  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençlere Yönelik Cinsel Sağlık konularında  5 modülden oluşmaktadır.2018 yılı 4. Grup eğitimleri 28.12.2018  tarihinde tamamlanmıştır. ÜSEM Eğitimcileri DR.Mahir ARSLAN, Ebe Semra  DEMİREL ve  Ebe Canan SÜBEKÇİ tarafından  sağlıklı hayat merkezi üreme sağlığı eğitim salonunda düzenlenen eğitimde 15 günlük eğitimi tamamlayan 3 Doktor, 11 Ebe ve  Hemşireye sertifikaları Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Özkan ÇALIŞ ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Programlar ve Kanser Birim Sorumlusu Fazlı BAYRAKTAR  tarafından verildi.

uresag1.jpg
uresag2.jpg
uresag3.jpg
uresag4.jpg