22 MART DÜNYA SU GÜNÜ
22 Mart 2019

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin YILMAZ 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sosyal ve ekonomik faaliyetlerin sürmesi büyük ölçüde temiz ve yeterli su arzına sahip olmaya bağlıdır. Su kaynaklarının geliştirilmesi ekonomik üretkenlik ve sosyal refaha doğrudan katkı yapmaktadır. Öte yandan, nüfus ve ekonomik faaliyetler arttıkça birçok ülke hızla su sıkıntısı çeker duruma gelmekte ya da ekonomik gelişmeleri kısıtlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

"Gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyamızdaki tüm doğal kaynakların olduğu gibi su kaynaklarının da korunması ve tasarruflu tüketimi, tek bir bireyden tüm insanlığa kadar geniş bir yelpazede hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir. Birey, aile ve toplum olarak hayatımız olan suyu israfa kaçmadan kullanmaya duyarlılık göstermeli, su kaynakları kirletilmemeli, çocuklarımızın sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olabilmelerinin bizlerin sorumluluğunda olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu bilincin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması, temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynaklarına sahip yaşanılabilir bir dünya bırakılması adına su kaynaklarının korunmasına, bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine dönük politika ve projelerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde el birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Dr. YILMAZ bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızın Dünya Su Günü'nü kutluyor, kuraklığın olmadığı, su kaynaklarının korunduğu, sağlıklı ve huzurlu bir dünya temenni ediyorum” dedi.