ÜREME VE CİNSEL SAĞLIK MODÜLER EĞİTİMİ
10 Mayıs 2019

       Anne sağlığını iyileştirmek ve anne ölüm oranını azaltmak amacıyla Bakanlığımızca birçok program yürütülmektedir. Bu programlar kapsamında yürütülen hizmet içi eğitimlerde amaç sağlık personeline güncel, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında bilgi ve beceri kazandırılarak standart ve nitelikli hizmet sunumu sağlanmaktadır.

Üreme Sağlığı Hizmet İçi Programı gereğince yürütülen “Üreme  ve Cinsel Sağlık Modüler Eğitimi      “Üreme Sağlığına Giriş”, Üreme Sağlığı Yöntem  Danışmanlığı, Güvenli Annelik ,  Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençlere Yönelik Cinsel Sağlık konularında  5 modülden oluşmaktadır.2019 yılı 2. Grup eğitimleri 10.05.2019  tarihinde tamamlanmıştır. ÜSEM Eğitimcileri Dr.Mahir ARSLAN, Ebe Semra  DEMİREL ve  Ebe Canan SÜBEKÇİ tarafından  Sağlıklı Hayat Merkezi Üreme Sağlığı Eğitim Salonunda düzenlenen eğitimde 15 günlük eğitimi tamamlayan 5 Doktor, 6 Ebe ve  2 Hemşireye sertifikaları  İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin YILMAZ  tarafından verildi.

441cb522-3600-47b4-bffa-38a09a59e78a.jpg1ea8551d-e599-4d99-b85c-9f1fcb49b1db.jpg