2019 Yılı Teknik Destek Programında Projemiz Destek Almaya Hak Kazandı
25 Eylül 2019

          Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) 2019 yılı Temmuz-Ağustos Dönemi  için uygulanan Teknik Destek Programı kapsamında sunulan faaliyet önerileri için değerlendirme aşamaları tamamlanarak ajansın internet sitesinde destek almaya hak kazanan projeler yayınlanmıştır.

         Söz konusu program kapsamında; İl Sağlık Müdürlüğümüzce hazırlanan “KAMU SAĞLIK TESİSLERİNDE MALİYET VE FİNANSAL DEĞERLENDİRME POTANSİYELİNİN ARTIRILMASI” başlıklı projesi destek almaya hak kazanmıştır.

Doğu Marmamara.png