YIĞILCA İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANESİ, PERSONELLERİNE YÖNELİK TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLMİŞTİR
09 Ekim 2019

15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çalışanların İş Sağlığı Eğitimlerinin Usul ve Esaslarına Ait Yönetmelik" doğrultusunda Yığılca İlçe Entegre Devlet Hastanesi'nde görevli personeller yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlenmiştir.

Yığılca İlçe Entegre Devlet Hastanesi eğitim salonunda Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Şeref CERRAH tarafından verilen eğitimde; Çalışma mevzuatı, Kişisel koruyucu donanımlar, Psikososyal  risk etmenleri, Hastalıktan korunma prensipleri, Fiziksel risk etmenleri, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, Ekranlı araçlarla çalışma, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, Biyolojik risk etmenleri, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile tekniklerinin uygulanması, Kimyasal risk etmenleri, Meslek hastalıklarının sebepleri, Parlama, patlatma, yangın ve yangından korunma,  ve korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Elle kaldırma ve taşıma  tekniklerinin uygulanması, Tahliye ve kurtarma, Ergonomik  risk etmenleri, Güvenlik ve sağlık işaretleri,  ilk yardım,  İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü konularında eğitimler verilmiştir.

Eğitim sonunda eğitime aktif katılım sağlayan personellere katılım belgeleri takdim edilmiştir.
WhatsApp Image 2019-10-03 at 10.23.42.jpeg

WhatsApp Image 2019-10-03 at 10.23.43.jpeg
WhatsApp Image 2019-10-03 at 10.23.45 (1).jpeg
WhatsApp Image 2019-10-03 at 10.23.46.jpeg