2019 Yılı 4. Dönem Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
09 Mart 2021

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı T.C. Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 2019 Yılı 4. Dönem Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 02.12.2019–20.12.2019 tarihleri arasında yapılması planlanmış olup, eğitim programı için başvurular 14.10.2019-25.10.2019 tarihleri arasındadır.
 Eğitim programı ile ilgili bilgiler Bakanlığımız Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfasında (http://khgm.saglik.gov.tr) duyurular bölümünde yayınlanmış olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. Söz konusu duyurunun sağlık tesislerinizde yapılması hususunda;
 Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Program Sorumlusu
Roni Hammurabi DEMİR

Telefon
0412 2580060 (3510) / 05065737197

Mail 
r.demir@saglik.gov.tr