GÜMÜŞOVA, GÖLYAKA, KAYNAŞLI VE YIĞILCA İLÇE ENTEGRE DEVLET HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELLERE YÖNELİK TEMEL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENMİŞTİR
01 Kasım 2019


15.05.2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren "Çalışanların İş Sağlığı Eğitimlerinin Usul ve Esaslarına Ait Yönetmelik" doğrultusunda Gümüşova, Gölyaka, Kaynaşlı ve Yığılca İlçe Entegre Devlet Hastanelerinde görev yapan personellere yönelik ‘‘Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’’ düzenlenmiştir.

22-25 Ekim 2019 tarihleri arasında Düzce Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda Müdürlüğümüz Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliğinde görev yapan Uzmanı Şeref CERRAH tarafından verilen eğitimde; Çalışma mevzuatı, Kişisel koruyucu donanımlar, Psikososyal risk etmenleri, Hastalıktan korunma prensipleri, Fiziksel risk etmenleri, Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, Ekranlı araçlarla çalışma, İşyeri temizliği ve düzeni, İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, Biyolojik risk etmenleri, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile tekniklerinin uygulanması, Kimyasal risk etmenleri, Meslek hastalıklarının sebepleri, Parlama, patlatma, yangın ve yangından korunma, ve korunma, İş ekipmanlarının güvenli kullanımı, Elle kaldırma ve taşıma tekniklerinin uygulanması, Tahliye ve kurtarma, Ergonomik risk etmenleri, Güvenlik ve sağlık işaretleri, ilk yardım, İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü konularında eğitimler verilmiştir.

Eğitim sonunda eğitime aktif katılım sağlayan personellere katılım belgeleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Çevre ve Çalışan Sağlığı Birim Sorumlusu Dr.Gökhan KATIRCI ve İş Güvenliği Uzmanı Şeref CERRAH tarafından takdim edilmiştir.


WhatsApp Image 2019-10-25 at 14.57.44.jpeg

WhatsApp Image 2019-10-25 at 14.57.41.jpeg
WhatsApp Image 2019-10-25 at 14.57.44 (1).jpegWhatsApp Image 2019-10-23 at 13.00.46.jpeg
WhatsApp Image 2019-10-23 at 13.00.51.jpeg
WhatsApp Image 2019-10-23 at 13.00.54.jpeg