Biyosidal Uygulayıcı Eğitimi
09 Mart 2021

04.07.2019 tarih ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Biyosidal Ürünlerin
Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında Halk Sağlığı Hizmetleri
Başkanlığı Çevre ve Çalışan Sağlığı Birimimiz tarafından Adıyaman Valiliğinin 18.10.2019
tarih ve 10449 sayılı onayı ile 6-8 Kasım 2019 tarihlerinde Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitimi
düzenlenecektir. Eğitimin web sayfanızdan yayınlanması ve İlinizdeki biyosidal ürün
uygulayıcı firmalarına duyurulması hususunda;
Gereğini arz ederim.