Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi Hakkında Duyuru
09 Mart 2021

Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27 nci maddesine istinaden Mesul Müdürlük Güncelleme Eğitimi yapılması planlanmaktadır.
Mesul müdür güncelleme eğitimine katılacak kişi sayısının belirlenmesi amacıyla, Valiliğinizce eğitime katılmak isteyen kişilerle iletişime geçilerek, katılmak isteyen mesul müdürlere ait bilgilerin yazımız ekinde gönderilen Ek-1 formuna işlenerek 26.11.2019 tarihine kadar Genel Müdülüğümüze gönderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.EK-1 Formu İçin TIKLAYINIZ.