İL SAĞLIK MÜDÜRÜMÜZ DR. YASİN YILMAZ VE SAĞLIK YÖNETİCİLERİMİZ BOLU İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME BÖLGE TOPLANTISINA KATILDI
07 Aralık 2019

5 Aralık 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Başkanlığında Bolu İl Sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme(SYPD) Bölge Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Oğuzhan ÖZKAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Bölge Toplantısına; Sağlık Bakanlığı Merkez teşkilatı temsilcileri ile Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Bartın Bilecik ve Yalova illerinden Sözleşmeli Sağlık yöneticileri ve ilgili birim sorumluları katılmıştır.

Söz konusu toplantıda; Sağlık hizmetlerinin daha etkin, verimli, hakkaniyetli, ulaşılabilir ve kaliteli sunulabilmesi adına, illerde sağlık hizmetini yürüten sözleşmeli yöneticilerin, sözleşme süresince yürüttükleri faaliyetlerin Bakanlığın strateji ve hedefleri doğrultusunda, kaynak kullanımı ve hizmet sunumu etkililik ve verimlilik düzeylerini, ölçülebilir verilere dayalı performans göstergeleri kullanarak izlemek, ölçmek ve değerlendirmek amacıyla oluşturulan “Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirmesi” sistemi gündeme getirildi.

2019 yılı içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hizmet standartları çerçevesinde, sözleşmeli yöneticilerin performansının değerlendirileceği, bu sayede hizmet kalitesinde, hasta ve çalışan memnuniyetinde, kaynakların etkin ve verimli kullanımında artış hedeflendiği vurgulandı.

Sözleşmeli Yönetici Performans kriterleri hakkında bilgilendirme ve değerlendirmede kullanılan sistemin(SYPD) tanıtımı, göstergelerin nasıl oluşturulduğu, amaç ve hedefleri, veri temin yöntemlerini anlatan sunumlar Sağlık Bakanlığının temsilcileri tarafından anlatıldı. Bilgi sunumu sonrası ise soru cevap şeklinde enteraktif olarak genel değerlendirmeler yapılarak toplantı son buldu.

WhatsApp Image 2019-12-06 at 09.36.27.jpeg
WhatsApp Image 2019-12-06 at 22.32.46.jpeg