Manisa Şehir Hastanesi/ 2020 1 inci Dönem Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Program Duyurusu
09 Mart 2021

Bakanlığımızca, 07.03.2019 tarihli ve 86642992-771-E691 sayılı Bakanlık Onayı ile Manisa Şehir Hastanesi, Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.
Manisa Şehir Hastanesi’nde söz konusu yetkiye istinaden 17.02.2020 - 27.03.2020 tarihleri arasında 2020 yılı 1 inci dönem Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Söz konusu programa acil serviste çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşire, ebe (hemşire yetkili), sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir. Programa yönelik başvurular 06.01.2020-17.01.2020 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru yapmak isteyen katılımcılar, EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) uygulamasına https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapıp burada bulunan başvuru formunu kullanarak işlem yapmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi içeren ilan metni yazımız ekinde yer almaktadır. Başvuru işlemleri öncesinde program sorumlusu ile iletişime geçilmesi başvuru ile ilgili aksaklıkların yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Söz konusu Sertifika Programının ilgililere duyurulması hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi arz/rica ederim.

Başvuru için gerekli belgeler:

1- Başvuru Dilekçesi
2- EKİP ’ den doldurulan Başvuru Formu (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Başhekim 
    onaylı)
3- Önlü- arkalı kimlik fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
4- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili önlü- arkalı diploma fotokopisi (aslı gibidir  
    onaylı)
5- Acil Bakım Merkezinde çalıştırılmasının planlandığına dair üst yazı (başvuru sahibinin 
     acil bakım merkezinde görev yapmaması durumunda)
6- Hemşire yetki belgesi (ebeler için/aslı gibidir onaylı)