Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Duyurusu
09 Mart 2021

 Müdürlüğümüze bağlı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne  05.07.2018 tarih ve E.1503 sayılı Makam Onayı ile Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetki Belgesi verilmiştir.
            24 Şubat 2020 - 20 Mart 2020 tarihleri arasında “Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” planlanmış olup, başvuru süresi 13 Ocak 2020 - 24 Ocak 2020 tarihleri arasındadır. Programa, Ameliyathanede çalışan veya çalıştırılması planlanan (ameliyathanede çalışacağını belgelemesi kaydıyla)  hemşire, ebe (hemşire yetkisi almış) ve sağlık memuru (toplum sağlığı) unvanına sahip sağlık personeli başvuru yapabilecektir.
Söz konusu eğitim programına başvuru yapmak isteyen personeller;EKİP uygulaması, https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet aracılığıyla sisteme giriş yapıp, ilgili başvuru formunu doldurarak çıktısını alıp görev yaptığı kurumun yöneticisine onaylattıktan sonra, istenen diğer belgeler ile birlikte resmi yazıyla Müdürlüğümüz Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı'na başvurularını gönderibilirler.
Yazının ilgili tüm kamu/özel sağlık çalışanlarına duyurulması hususunda gereğini bilgilerinize  arz/rica ederim.

Program Sorumlusu: Hüseyin Ali KURDEN
Telefon: 0 276 224 00 00-3310-3295                                                                                       
E-posta: huseyinali.kurden@saglik.gov.tr