Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitim Duyurusu
09 Mart 2021

"Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" kapsamında Müdürlüğümüz Çevre ve Çalışan Sağlığı Şube Müdürlüğünce Biyosidal Ürün Uygulayıcılarına yönelik olarak 29-30-31 Ocak 2020 tarihlerinde "Biyosidal Ürün Uygulayıcı" eğitimi verilecektir.
Başvuru formu ve ayrıntılı bilgiler Müdürlüğümüz www.tokatism.saglik.gov.tr adresinde yayınlanmış olup, ilgililere duyurulması hususunda; 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.