Yoğun Bakım Hemşireliği SEP Duyurusu Hk. (İstanbul Bağcılar EAH)
09 Mart 2021

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 24/02/2020-03/04/2020 tarihleri arasında Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. 
Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 13/01/2020-24/01/2020 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 
Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. Söz konusu sertifikalı eğitim programının duyurusunun ilinizde bulunan sağlık tesislerine yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.


Program Sorumlusu:RIFAT YILDIZ
Tel: 0212 440 40 00 / 1187
E-posta: rifat.yildiz@saglik.gov.tr
Adres: Merkez, Dr. Sadık Ahmet Cd, 34100 Bağcılar/İstanbul