Hatay İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Hemşireliği SEP Duyurusu
09 Mart 2021

Müdürlüğümüze bağlı İskenderun Devlet Hastanesi'nde 17/02/2020-27/03/2020 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenmesi planlanmış olup eğitim için başvurular 27 Ocak-31 Ocak 2020 tarihleri arasındadır. Başvuruya ilişkin ilan metni ve program sorumlusu bilgileri ilgi yazı ekinde ilişikte sunulmuştur. Söz konusu programın kurumunuzda görevli ilgili personele duyurulması hususunda;
Gereğini arz/rica ederim.