Ameliyathane Hemşireliği SEP Duyurusu Hk. (Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH)
09 Mart 2021

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 10.02.2020 - 10.03.2020 tarihleri arasında Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir.
Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 06.01.2020 - 16.01.2020 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 
Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. Söz konusu sertifikalı eğitim programının duyurusunun ilinizde bulunan sağlık tesislerine yapılması hususunda;
Gereğini bilgilerinize arz ederim.

 

Program Sorumlusu: Hemşire Sevim YASAK
Mail Adresi: sevim.yasak@saglik.gov.tr                                                                               
Telefon Numarası: 0216 566 40 00/ 9812