Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi/ Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Program Duyurusu
09 Mart 2021

 Müdürlüğümüze bağlı Manisa Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi, 24.11.2017 tarihli ve 86642992-020-E.178 sayılı Bakanlık Onayı ile Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Merkezi olarak yetkilendirilmiştir.
Söz konusu yetkiye istinaden 02 Mart - 31 Mart 2020 tarihleri arasında 2020 yılı 1 inci dönem Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Söz konusu programa Ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalışmış hemşire, ebe (hemşire yetkili), sağlık memuru (toplum sağlığı) katılabilecektir. Programa yönelik başvurular 20 Ocak  -  31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru yapmak isteyen katılımcılar, EKİP (Entegre Kurumsal İşlem Platformu) uygulamasına https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yapıp burada bulunan başvuru formunu kullanarak işlem yapmaları gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi içeren ilan metni yazımız ekinde yer almaktadır. Başvuru işlemleri öncesinde Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde görev yapan Program Sorumlusu Gülşen GÖZLET ile iletişime geçilmesi başvuru ile ilgili aksaklıkların yaşanmaması adına önem arz etmektedir. Söz konusu Sertifika Programının ilgililere duyurulması hususunda;
Gereğini ve bilgilerinizi arz/ rica ederim.


Başvuru için gerekli belgeler:
1- Başvuru Dilekçesi
2- EKİP ’ den doldurulan Başvuru Formu (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü ve Başhekim 
    onaylı)
3- Önlü-arkalı kimlik fotokopisi (aslı gibidir onaylı)
4- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili önlü- arkalı diploma fotokopisi (aslı gibidir  
    onaylı)
5- Ameliyathanede en az 2 (iki) yıl çalıştığını belirten üst yazı
6- Hemşire yetki belgesi (ebeler için/aslı gibidir onaylı)