İKÇÜ Atatürk EAH Palyatif Bakım Hemşireliği SEP Duyuru
09 Mart 2021

Bakanlığımızca, 01.03.2016 tarihli  ve  41304669.774.99/773  sayılı Bakanlık Onayı  ile İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi, Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Merkezi olarak yetkilendirilmiştir. İKÇÜ Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi’nde söz konusu yetkiye istinaden 16.03.2020 - 03.04.2020 tarihleri arasında 2020 yılı 1.Dönem Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. 
      Söz konusu programa  başvurular 30.01.2020 – 14.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru işlemlerine yönelik ayrıntılı bilgi içeren ilan metni ,özel hastanelerden katılacaklar için sertifika programları ücret yazısı ve ücret tablosu ekte yer almaktadır. Söz konusu sertifika programının ilgililere duyurulması hususunda;

 
Program Sorumlusu: Hem. Betül BİÇER
E-posta: betul.bicer@saglik.gov.tr
Telefon: 0 232 244 44 44 Dahili: 2935 - 1993
Adres: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Basın Sitesi Mah. Hasan Tahsin Cad No: 143 35150 Karabağlar/İzmir