Ödemiş Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Hemşireliği SEP Duyuru
09 Mart 2021

Bakanlığımızca, 21/11/2018 tarihli ve 86642992-771-E.2297  sayılı Bakanlık Onayı  ile Ödemiş Devlet Hastanesi, Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Merkezi olarak yetkilendirilmiştir. Ödemiş Devlet Hastanesi’nde söz konusu yetkiye istinaden 02.03.2020 - 20.04.2020  tarihleri arasında 2020 yılı 1.Dönem Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. 
       Söz konusu programa  başvurular 24.01.2020 – 07.02.2020 tarihleri arasında yapılacak olup; başvuru işlemlerine yönelik ayrıntılı bilgi içeren ilan metni  ekte yer almaktadır. Söz konusu sertifika programının ilgililere duyurulması hususunda;