Nütrisyon Hemşireliği SEP Duyurusu
09 Mart 2021

 Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 23 Mart - 17 Nisan 2020 tarihleri arasında Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 27 Ocak - 07 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 
       Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir. Söz konusu sertifikalı eğitim programının duyurusunun ilinizde bulunan sağlık tesislerine yapılması hususunda;

 
Program Sorumlusu: Hatice BARAN
Tel: 0 216 542 3232 / 1044-1045
Mail: haydarpasanutrisyon@gmail.com
Yer: Sağlık Bilimleri Üniversitesi İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi