Acil Bakım Hemşireliği SEP Duyurusu Hk. (Şişli Hamidiye EtfalEAH)
09 Mart 2021

Müdürlüğümüze bağlı hizmet veren Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından, 24/02/2020 - 03/04/2020 tarihleri arasında "Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Bahse konu sertifikalı eğitim programının başvuruları 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, program sorumlusunun iletişim bilgileri aşağıda bulunmaktadır. 
       Başvurular https://ekip.saglik.gov.tr/Account/Login?returnUrl=%2F duyuru ekinde bulunan “Başvuru Formunu” doldurarak aşağıda yer alan mail adresine gönderebilir.