Palyatif Bakım Hemşireliği 5. Dönem SEP Duyurusu
09 Mart 2021

BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ PALYATİF BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI İLAN METNİ

“5. Dönem Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı” Müdürlüğümüze bağlı İnegöl Devlet Hastanesinde, 30 Mart 2020-17 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecektir. Başvurular, 17-28 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacak olup, palyatif bakım merkezlerinde çalışan veya çalıştırılması planlanan hemşireler, hemşirelik yetkisi almış ebeler ve sağlık memuru (toplum sağlığı) ile hemşirelikte mezuniyet sonrası eğitim alan hemşireler katılabilecektir.

Başvuru için;

- Sağlık Bakanlığından tescilli unvanı ile ilgili diploma fotokopisi

- Kimlik Fotokopisi

- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)

- Palyatif bakım merkezinde çalıştığını veya çalıştırılmasının planlandığını gösterir belge

-Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün "Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları" konulu yazı doğrultusunda, sertifikalı eğitim programı başvuruları EKİP uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulamaya giriş https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgeleri, program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

        Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde İnegöl Devlet hastanesinin döner sermaye hesabına 3.753,6 TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir.2020 yılı ücretleri belirlendiğinde geçerli olacaktır.)

Program Sorumlusu    : Serpil KÖKLÜ

            E-posta                       : serpil.koklu@saglik.gov.tr

Telefon                       : 0 (224) 715 17 15/Dahili No: 2288