3.Dönem Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
09 Mart 2021

BURSA İLİ SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

ÇOCUK YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ

SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI

İLAN METNİ

Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 30 Mart 2020 - 05 Mayıs 2020 tarihleri arasında Bursa Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek ihtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenecektir. Programa çocuk yoğun bakımda çalışmakta olan ve çalıştırılması planlanan hemşire, hemşirelik yetkisi almış ebe ve sağlık memurları (toplum sağlığı) katılabilecektir. Başvurular; 17 Şubat 2020 -28 Şubat 2020 tarihleri arasındır.

Başvuru için;

- Sağlık Bakanlığından tescilli, unvanı ile ilgili önlü arkalı diploma fotokopisi

- Kimlik Fotokopisi

- Hemşire Yetki Belgesi (Ebeler için)

- Çocuk Yoğun Bakımda çalıştığını veya çalıştırılmasının planlandığını gösterir belge

-Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'nün "Sertifikalı Eğitim Programı Başvuruları" konulu yazı doğrultusunda, sertifikalı eğitim programı başvuruları EKİP uygulaması üzerinden alınacaktır. Uygulamaya giriş https://ekip.saglik.gov.tr adresinden e-devlet aracılığıyla yapılacaktır. Sertifikalı eğitim programlarına başvurmak isteyen personel e-devlet üzerinde bulunan form ile başvuru yapıp çıktısını Hastane Başhekimi ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü’ne onaylattıktan sonra tüm belgelerin, program sorumlusuna e-mail olarak göndererek (mailin ulaşıp ulaşmadığının teyit edilerek) başvuru yapabilirler.

*Önlü arkalı kimlik fotokopisi ve diploma fotokopisi ile hemşire yetki belgesinin (ebeler için) hastane başhekimliğine “aslı gibidir” kaşesi yaptırılmalıdır.

Programa, özel sağlık kurum ve kuruluşları ile vakıf üniversite hastanelerinden başvuru yapan personellerin kursiyer olarak seçilmeleri halinde SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin döner sermaye hesabına 6.528TL yatıracaklardır. Ayrıca eğitim programı sonucunda düzenlenen sertifikalardan alınacak bedel 239 TL olup, sertifika teslimi öncesi, İzmir ve İstanbul illerinde Muhasebe Müdürlüğü ve/veya Mal Müdürlüğüne diğer illerde ise Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine yatırılacaktır (Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 31.01.2019 tarihli ve 86241590 barkod nolu Makam Olurunda uygun görülen program ücretidir. 2020 yılı ücretlendirmesi belirlendiğinde geçerli olacaktır.)

Program Sorumlusu             : Zeynep Akıllı

E-posta                                  : Zeynep.Akilli@saglik.gov.tr

Telefon                                  : 0 (224) 294 43 59/0 (224) 294 43 96