31.03.2020 TARİHLİ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ KARARLARI
01 Nisan 2020

T.C

DÜZCE İLİ

OLAĞANÜSTÜ UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

Toplantı Tarihi:31.03.2020

Karar  Sayısı    :2020/17

KARAR

           Düzce İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Dr. Zülkif DAĞLI Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 31.03.2020 Salı günü saat 11.00’da toplanmıştır.

 

GÜNDEM:

Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

KARAR:

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Koronavirüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmektedir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için birçok tedbire başvurulmaktadır. Bu kapsamda aşağıda alınan kararlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir.

1- İlimizde şehirlerarası seyahat eden tüm özel araçların; şehir giriş noktalarında durdurulması, araçta bulunan herkesin sağlık kontrolüne tabi tutulması, karantinaya alınmasını gerektirecek bir durumun tespit edilmesi halinde ilgili kişilerin 14 gün süreyle karantinaya alınması, hastalık açısından herhangi bir semptomu olmayan ve ilimizde ikamet edecek kişilere 14 gün ilimizde ev izlemi taahhütnamesi imzalatılması ve bunların muhtarlarca takip edilmesine,

2- İlimizde bulunan tüm köylerdeki kontrolsüz giriş-çıkışları önlemek amacıyla; köye giriş-çıkışların muhtarlarca kontrol edilmesi, köye giriş-çıkışın kontrollü olarak sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasına,

3- Bankalar önünde işlem sırası bekleyen insan yoğunluğunun bankalarca kontrol edilmesi, mümkünse bariyerle düzenleme yapılması ve banka güvenlik görevlilerince sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına,

4- İlimizde bulunan tüm eczanelerin (nöbetçi eczaneler hariç) 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermesi, gece 23:59'dan sonra eczane içine müşteri alınmayarak kapıdan veya kepenk arkasından hizmet vermesi,  eczanelerde kontaminasyon riskini azaltmak için hastaların birbirinden en az 1 metre aralıklarla durmaları için zemin bandı/bariyer gibi ekipmanlar kullanılarak eczane mekânlarında işaretleme yapılması, eczane büyüklüğüne göre kişiler arasında en az 1 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, eczanelerde çalışan kişi sayısı dâhil 10m2 alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi uygulamasının hassasiyetle devam etmesine,

6- Tüm taksi duraklarında çalışan kişi sayısı dâhil 10m2 alana bir kişi olacak şekilde sınırlamaya gidilmesi ve durak içerisinde sosyal mesafenin korunmasının sağlanmasına,

7- Pazar yeri/alanlarında pazarın toplanacağı gün kontrollü giriş, çıkışları sağlamak için belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araç­gereç ile kapatılarak, kontrolsüz giriş­çıkışların engellenmesine,

8- Pazar yeri/alanına giriş ve çıkışlar mümkün ise aynı yerden yapılmamasına, aynı yerden yapılması zorunlu ise aynı noktada vatandaşların karşı karşıya gelerek yoğunluk oluşturmaması amacıyla giriş/çıkış için ayrı koridorlar oluşturulmasına,

9- Pazar yerleri/alanında sergi, tezgah ve/veya tahtaların aralarında en az 3 metre mesafe olacak şekilde yerleştirilmesine,

10- Pazar yeri/alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alınmasına, pazar yeri/alanı içerisinden vatandaşlar çıktıktan sonra içeriye yeni vatandaşların alınmasına ve pazar yeri/alanı içerisinde her daim esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaşın bulunmasının sağlanmasına,

11- Bu amaçla pazar giriş noktaları oluşturulmasına; bu noktalarda bekleyecek vatandaşların beklemesi için bir koridor oluşturulmasına ve koridorda bekleyen vatandaşlar arasında en az 2 metre mesafe bırakılmasına,

12- Pazarlarda akşamüstü yoğunluk oluşmasının engellenmesi için vatandaşlarımızın akşam saatlerini beklemeden alış verişlerini yapmalarının sağlanmasına, vatandaşlara bu dönemin özel bir dönem olduğu belirtilerek pazarların sabah saatlerinden itibaren açık olduğu hususunun belediye merkezi yayın sistemleri, camiler ve kolluk araçlarından sürekli anons edilmesine,

13- Pazar yerleri/alanlarıyla ilgili alınan kararların uygulanmasında belediye zabıtası yeterli olmadığı takdirde kolluk personeli ve/veya ekipmanlarından yararlanılmasına,

14- Koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle idari izinli sayılan kamu görevlilerinin ikametlerinden dışarı çıkmalarının, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmalarının sınırlandırılmasına,

15-Alınan kararlara ilişkin il genelinde ilgili kurum/kuruluşlar tarafından gerekli çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanarak uygulanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;

 

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;  

Oy birliği / çokluğu ile karar verilmiştir.