2020 KASIM DÖNEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK PERSONELİNİN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRMESİNE İLİŞKİN İLAN METNİ
09 Mart 2021

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 371 inci maddesi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa dayanılarak hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirmesine İlişkin Yönerge’nin” Atama dönemleri başlıklı 7. Maddesine istinaden Kasım Dönemi Atamaları için müracaatlar alınacaktır.

            Aynı yönergenin 8. Maddesi doğrultusunda Personel Dağılım Cetveline göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar Müdürlüğümüz internet adresinden (https://duzceism.saglik.gov.tr) ilan edilecektir. Bu kadrolara atanmak isteyen personel 27 Ekim - 04 Kasım 2020 tarihleri arasında tercih yaparak başvurularını kurumları aracılığıyla Müdürlüğümüze göndermeleri gerekmektedir.

           

Müracaatlar aşağıda belirtilen sıradaki kriterlere göre öncelikle değerlendirmeye alınacaktır.

Atama talebinde bulunan personelin kadrolu görev yerinde 1(bir) hizmet yılını tamamlamış olması gerekmektedir.

Hizmet puanı esasına göre atama işlemleri yapılacak olup, Hizmet puanları eşit olması halinde çalışma süresi fazla olan personelin talebi öncelikle değerlendirilecektir. Çalışma süresinin de eşit olması halinde Kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. Sağlık Bakanlığınca en son 01/07/2020 tarihinde hesaplanan hizmet puanları başvuruların değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.

Ataması yapılan personelden, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması  halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılış işlemleri, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacaktır. Ancak bu süre iki ayı geçemez.

 Sözleşmeli Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı olarak çalışan personel bu atama dönemine müracaat edebilecek olup, talebi uygun görülen personel son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş ) gün içinde sözleşmelerini feshetmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

Aylıksız izinde olan (doğum, askerlik vb.) personelin başvuruları kabul edilecek olup bu kapsamda yerleşen personelin son başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde atamaları yapılmayacaktır.

Müracaatta bulunan aynı unvan ve branştaki toplam personel sayısının halen görev yaptığı birimden ayrılması halinde birimin unvan ve branş bazında hizmetin aksayacağı, İl İçi Değerlendirme ve Yerleştirme Komisyonunca karar verilenlerin talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

27 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olan müracaatlardan, en geç 06 Kasım 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Genel Evrak Şubesine ulaşan tayin talepleri değerlendirmeye alınacaktır.

Kurumundan üst yazısız olarak doğrudan müdürlüğümüze sunulan tayin talep dilekçeleri ile dilekçelerinde tarih, imza ve ilgili birim amirinin onayı gibi hususlarda eksiklik bulunan talep dilekçeleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlan edilen münhal yerler dışında tercihte bulunan personelin talebi dikkate alınmayacaktır.

Başvuruları Müdürlüğümüzce uygun görülen personelin atama işleri Kasım ayı içerisinde yapılacak olup, ataması yapılan personelin ayrılış/başlayış işlemlerinin Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği Yönergesinin 15. Maddesine istinaden yapılması gerekmektedir.

 

 

 

2020 KASIM DÖNEMİ İL İÇİ ATAMALARI TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

27.10.2020-04.11.2020

Sağlık Tesislerine Başvuruların Yapılması

2

06.11.2020

Başvuruların İl Sağlık Müdürlüğüne İletilmesi

3

06.11.2020

Müracaatları kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

09.11.2020-10.11.2020

Müracaatı red olanların itirazlarının alınması

5

11.11.2020

Yerleştirme sonuçlarının ilanı2020 KASIM İL İÇİ DÖNEM TAYİNİ İLAN EDİLECEK  LİSTE İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

İL İÇİ ATAMA NAKİL TALEP FORMU BURAYA TIKLAYINIZ.