Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 17.03.2021-2021/13
17 Mart 2021

T.C
DÜZCE VALİLİĞİ
DÜZCE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

Toplantı Tarihi:17.03.2021
Karar  Sayısı:2021/13

 

           Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 17.03.2021 Çarşamba günü saat 11:00'da olağanüstü olarak toplanmıştır.

GÜNDEM:
Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi
KARAR:


        Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.
    Bu doğrultuda;


1.    Covid-19 vaka ve temaslı sayılarının yüksek olması, Covid-19 enfeksiyonunun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla tedbiren; Kurtsuyu Köyü sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 17 Mart 2021 Çarşamba günü saat 12.00'dan 27 Mart 2021 Cumartesi günü saat 21.00' a kadar 10 günlük bir süre için geçici olarak sınırlandırılmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan yada işyeri sahiplerinin bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile, başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte uygun görülmesi halinde, İl merkezinde seyahat izin kurulundan, ilçede ise Kaymakamlıktan izin alınarak gidiş geliş yapmasına, köyde yaşayan kişilerin bu süre içerisinde ev izolasyonuna alınmasına ve temel gıda ihtiyaçlarının para alışverişi ve temastan kaçınılarak Vefa Sosyal Destek Ekiplerince yapılmasına,
2.    20.03.2020 tarih ve 2020/08 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunu Kararının 1. Maddesi ve 27.03.2020 tarih ve 2020/14 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunu Kararının 15. Maddesindeki ekmekler ile ilgili hükümlerin kaldırılmasına, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayınlanan "Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (No:2012/2) hükümlerine ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Covid-19 ek tedbirleri kapsamındaki güncel talimatlarına uygun ekmeklerin üretilmesi, dağıtılması ve satışa sunulmasına,

3.    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a)    Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
b)    Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
c)    Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

d)    İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 17.03.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.