GELECEĞİMİZ İÇİN SU KAYNAKLARIMIZI KORUYALIM.
22 Mart 2021

   İl Sağlık Müdürümüz Dr. Yasin YILMAZ 22 Mart Dünya Su Günü ile ilgili yaptığı açıklamada; Su, bireylerin en temel gereksinimi olma ve başlıca ekonomik faaliyetlere kaynaklık etme özelliği ile ulusların devamlılığı için yaşamsal bir kaynaktır. Sürdürülebilir kalkınma politikası doğrultusunda, su kaynaklarını tasarruflu kullanma bilinci yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası her düzeyde geliştirilmelidir.

   Gelecek nesillerden ödünç aldığımız dünyamızdaki tüm doğal kaynakların olduğu gibi su kaynaklarının da korunması ve tasarruflu tüketimi, tek bir bireyden tüm insanlığa kadar geniş bir yelpazede hepimize önemli bir sorumluluk yüklemektedir.

    Birey, aile ve toplum olarak hayatımız olan suyu israfa kaçmadan kullanmaya duyarlılık göstermeli, su kaynakları kirletilmemeli, çocuklarımızın sağlıklı içme ve kullanma suyuna sahip olabilmelerinin bizlerin sorumluluğunda olduğu bilinciyle hareket etmeli ve bu bilincin toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılması, temiz, sağlıklı ve yeterli su kaynaklarına sahip yaşanılabilir bir dünya bırakılması adına su kaynaklarının korunmasına, bilinçli tüketilmesine ve geliştirilmesine dönük politika ve projelerin yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde el birliği ile hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Dr. YILMAZ bu duygu ve düşüncelerle, bütün vatandaşlarımızın Dünya Su Günü'nü kutluyor, kuraklığın olmadığı, su kaynaklarının korunduğu, sağlıklı ve huzurlu bir dünya temenni ediyorum” dedi.

#Suvarsahayatvar

 #DünyaSuGünü