Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararı 31.03.2021-2021/15
31 Mart 2021

T.C

DÜZCE VALİLİĞİ

DÜZCE İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİSİ

 

Toplantı Tarihi:31.03.2021

Karar  Sayısı:2021/15

 

           Düzce İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Cevdet ATAY Başkanlığında Düzce Valiliği Toplantı Salonunda gündemdeki konuları görüşmek üzere 31.03.2021 Çarşamba günü saat 10:00'da olağanüstü olarak toplanmıştır.

 

GÜNDEM:

Koronavirüs  (COVID-19)  Pandemisi

KARAR:

       Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, toplum sağlığını korumak, salgının yayılım hızını kontrol altında tutmak ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve fiziki mesafeyi korumak amacıyla pek çok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

     Bu doğrultuda;

  1. Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın 24.02.2021 tarih 3135 sayılı Genelgesi ve 25.02.2021 tarih 8 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile sinema salonlarının faaliyetlerinin 01 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı. Gelinen aşamada gerek sektörün bu yöndeki talebi gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığıyla yapılan görüşmeler sonucunda; salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı'nın 30.03.2021 tarih 5676 sayılı Genelgesi doğrultusunda sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine,
  2. Koronavirüs tedbirleri kapsamında; eğitime geçici olarak ara verilmesi nedeniyle okullarda yapılan işitme tarama çalışmaları geçici süre devam ettirilememiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü normalleşme sürecinde İlimizde ilkokul 1. Sınıfta eğitim gören öğrencilere okul çağı işitme tarama testlerinin 01.04.2021 tarihinden itibaren maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde okullarda yapılmasına,
  3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
  1. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
  2. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanmasına,
  3. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
  4. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca 31.03.2021 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.